Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Опити на Джаул 1cal = 4,18 J Една калория (1 cal) е количеството топлина, необходимо за нагряване на 1g вода с 1˚C.

Сходни презентации


Презентация по темата: "Опити на Джаул 1cal = 4,18 J Една калория (1 cal) е количеството топлина, необходимо за нагряване на 1g вода с 1˚C."— Препис на презентация:

1

2

3

4 Опити на Джаул 1cal = 4,18 J Една калория (1 cal) е количеството топлина, необходимо за нагряване на 1g вода с 1˚C.

5

6

7 Вътрешна енергия: U = f (T, V).
пълно изменение: функция на състоянието на системата, т.е. зависи само от началото и крайното състояние на системата и не зависи от вида на процеса между двете състояния.

8 Класическа молекулно-кинетична теория:
- атомите  материални точки; - макроскопичните тела  системи от материални точки; - движението и взаимодействието на атомите  законите на класическата механика. Броят на независимите координати, чрез които може да се определи положението на всички материални точки от една механична система, се нарича брой на степените на свобода на системата. 1. Положението на материална точка в пространството  три координати x, y, z, т.е. три степени на свобода. 2. Система от N материални точки в пространството  3N степени на свобода (по 3 степени за всяка материална точка) . 3. Едноатомна молекула  материална точка,  три степени на свобода. 4. Двуатомна молекула  система от две материални точки с твърда връзка между тях (атомите не извършват трептения)  5 степени на свобода (три степени на свобода за постъпателно движение и две степени на свобода за въртеливо движение). 5. Двуатомна молекула  система от две материални точки с еластична връзка между тях  7 степени на свобода (три степени на свобода за постъпателно движение, две степени на свобода за въртеливо движение и две степени на свобода за трептеливо движение) .

9

10 Ако една частица има i - степени на свобода, нейната средна енергия на топлинно движение е:
Вътрешната енергия на идеалния газ е сума от кинетичната енергия на частиците му: ;

11 Топлинни капацитети [J/K] специфичен топлинен капацитет:
моларен топлинен капацитет:

12 При изохорен процес  моларен топлинен капацитет при постоянен обем:
При изобарен процес  моларен топлинен капацитет при постоянно налягане:


Изтегли ppt "Опити на Джаул 1cal = 4,18 J Една калория (1 cal) е количеството топлина, необходимо за нагряване на 1g вода с 1˚C."

Сходни презентации


Реклама от Google