Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Реален газ.

Сходни презентации


Презентация по темата: "Реален газ."— Препис на презентация:

1 Реален газ

2 Междумолекулни сили Среден размер на молекулите При разстояния
Сили на привличане Сили на отблъскване

3 Потенциална енергия на взаимодействие
Е1 - начална енергия на М2 R - радиус на молекулно действие rmin= Deff - ефективен диаметър на молекулите r0 - център на потенциалната яма

4 Уравнение на Ван-дер-Ваалс
Чрез уравнението за състоянието на 1 kmol идеален газ : може да се опишат състояния на реален газ при ниски налягания и високи температури.

5 Влияние на размера на молекулите
За центровете на всеки две молекули е недостъпен за движение сферичен обем с радиус, равен на ефективния диаметър при дадената температура:

6 Влияние на междумолекулните сили
Поради междумолекулните сили на привличане налягането на реалния газ се оказва по-ниско от това на идеалния при еднакви други условия.

7 Уравнение на Ван-дер-Ваалс за състоянието на 1 mol реален газ
При ниски налягания: , а при високи температури: и уравнението на реален газ преминава в уравнение на идеален газ:

8 Теоретични изотерми на реален газ
Уравнението на Ван дер Ваалс е нехомогенно кубично уравнение относно обема. То може да има или един или три реални и различни корена.

9 инфлексна точка, съответстваща на: критичен обем Vкр ,
Съществува интервал (P1P2 ), такъв, че всяка изобара P = const пресича изотермата в три точки : V1, V2 и V3, което означава, че веществото може да се намира в три различни фазови състояния. При Т = Ткр изотермата има инфлексна точка, съответстваща на: критичен обем Vкр , критично налягане Pкр критична температура Ткр За всяка температура Т > Ткр и за произволно налягане изотермите на реалния и идеалния газ съвпадат.

10


Изтегли ppt "Реален газ."

Сходни презентации


Реклама от Google