Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Човекът и природата ІV клас По учебника на М.Максимов и А.Епитропова

Сходни презентации


Презентация по темата: "Човекът и природата ІV клас По учебника на М.Максимов и А.Епитропова"— Препис на презентация:

1 Човекът и природата ІV клас По учебника на М.Максимов и А.Епитропова
Движение на телата Човекът и природата ІV клас По учебника на М.Максимов и А.Епитропова

2 Движат ли се телата?

3 По какво разбираме, че телата се движат?
Когато дадено тяло променя положението си спрямо земната повърхност, то извършва движение.

4 Праволинейно движение
Движението има посока. Посоката се показва със стрелка.

5 Избройте няколко тела, които извършват праволинейно движение.

6 Криволинейно движение
Когато движението на телата не е по права линия, а описва крива или окръжност, го наричаме криволинейно движение.

7 Избройте няколко тела, които извършват криволинейно движение.

8 Въртене ос на въртене ос на въртене ос на въртене
Този тип движение се нарича въртене, а осите, около които то се извършва, се наричат оси на въртене.

9 Избройте няколко тела, които извършват въртеливо движение.

10 Трептене Махало може лесно да се направи, като се окачи метално топче или малко метално тяло на здрав конец. Когато топчето е неподвижно, конецът е разположен вертикално. Това е равновесно положение на махалото. Когато махалото бъде отклонено на някакъв ъгъл от неговото състояние на покой (равновесно положение), то започва да се люлее (трепти) под действието на силата на тежестта, стремейки се да се завърне отново в равновесното си положение.

11 Избройте няколко тела, които извършват трептене.

12 Да проверим какво научихме!
Какво движение извършва: А) падаща дъждовна капка Б) автомобил в завой В) люлка Г) миксер и кафемелачка въртене трептене криволинейно праволинейно

13 Когато Земята се върти около своята ос, Айфеловата кула в Париж извършва:
А) праволинейно движение Б) движение по окръжност В) трептене

14 Кое е равновесното положение на махалото?
А) положение 1 Б) положение 2 В) положение 3 1 3 2

15 Кое махало извършва повече трептения?
Можем и сами. Направете махало с дължина на конеца 1 метър. Пребройте колко трептения извършва за 1 минута. Намалете дължината на махалото два пъти и повторете опита. Кое махало извършва повече трептения?

16 Изготви: Йорданка Първанова СОУ “Любен Каравелов” -Димитровград
Домашна работа Учебна тетрадка стр.10 Изготви: Йорданка Първанова СОУ “Любен Каравелов” -Димитровград


Изтегли ppt "Човекът и природата ІV клас По учебника на М.Максимов и А.Епитропова"

Сходни презентации


Реклама от Google