Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Части на речта Глагол ІV клас.

Сходни презентации


Презентация по темата: "Части на речта Глагол ІV клас."— Препис на презентация:

1 Части на речта Глагол ІV клас

2 Означава действие или състояние на лице или предмет.
Глагол Означава действие или състояние на лице или предмет. Действие: влизам, пея, скачам, тичам. Състояние: лежа, седя, спя, стоя.

3 Образуване на глаголите
Глаголите се образуват с помощта на представки и наставки от: други глаголи: казвам – изказвам, отказвам, разказвам, наказвам, показвам съществителни имена: дим – димя; глад – гладувам прилагателни имена: жив – живея; бледен – бледнея

4 Число на глагола Единствено число (ед.ч.) – означава, че един предмет или едно лице върши действието: чуруликам, чуруликаш, чурулика; Множествено число (мн.ч.) – означава, че два или повече предмета или лица вършат действието: чуруликаме, чуруликате, чуруликат.

5 Лице на глагола Глаголът има форми за трите лица в единствено и множествено число, които се определят с помощта на личните местоимения. ед.ч. мн.ч. 1 лице аз пиша 1 лице ние пишем 2 лице ти пишеш 2 лице вие пишете 3 лице той пише тя пише то пише 3 лице те пишат

6 строихме – гл., 1 л., мн.ч., минало време
Време на глагола Показва времето, през което се извършва действието спрямо момента на говорене. аз живея – сегашно време аз живях – минало време аз ще живея – бъдеще време Всяка глаголна форма показва едновременно и лицето, и числото, и времето: строихме – гл., 1 л., мн.ч., минало време

7 Сегашно време Действието, назовано с глагола, се извършва в момента на говоренето (СЕГА): чета - СЕГА казвам и СЕГА, в момента на говорене, извършвам това действие

8 Минало време Означава, че действието е извършено ПРЕДИ момента, в който говорим (в миналото): Вчера играх футбол с приятели. СЕГА казвам, а действието е извършено ПРЕДИ да съобщя за него (преди момента на говорене, в миналото).

9 Минало свършено време вече Написах си домашната.
Означава, че миналото действие е извършено (прекратено) преди момента на говоренето. вече Написах си домашната. СЕГА, в момента на говоренето, съобщавам за действие, което вече е приключено, извършено.

10 Минало несвършено време
Означава, че към момента в миналото, за който се говори, действието все още не е приключило (прекратено), а още продължава: тогава Преди час валеше силен дъжд. СЕГА, в момента на говорене, съобщавам за един минал момент, в който действието все още продължава.

11 Бъдеще време Означава, че действието ще се извърши след момента, в който говорим (ПОСЛЕ): ще смятам – СЕГА казвам, а ПОСЛЕ ще извърша действието. Бъдеще време се образува от частицата ще + формите за сегашно време. ще играя; ще пътувам; ще говоря; ще пиша

12 Употреба на глаголните времена
Сегашно време, минало свършено, минало несвършено и бъдеще време могат да се употребяват съвместно в текст. Това е така, защото чрез времето на всеки от глаголите се означава кога точно се извършва действието, за което съобщаваме чрез този глагол.

13 мин.вр. сег.вр. сег.вр. сег.вр. бъд.вр.
Успах се ____________. Скачам __________ от леглото, набързо се приготвям ________ и се залавям _________ за работа. Ще уча ________ едно дълго стихотворение. сег.вр. сег.вр. сег.вр. бъд.вр.

14 Йорданка Първанова СОУ “Любен Каравелов” -Димитровград


Изтегли ppt "Части на речта Глагол ІV клас."

Сходни презентации


Реклама от Google