Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Новите понятия са лесни!

Сходни презентации


Презентация по темата: "Новите понятия са лесни!"— Препис на презентация:

1 Новите понятия са лесни!
Кръстословица Новите понятия са лесни! Човекът и природата - трети клас

2 Р А З Т В О Р Т Е Ч Н О С Т И Щ Г А З О В Е М А С А
Р А З Т В О Р Т Е Ч Н О С Т И Щ Г А З О В Е М А С А Е Л А С Т И Ч Н О С Т С В О Й С Т В О О Б Е М Твърдите тела, течностите и газовете имат постоянна… Свойство, което притежават ластикът и пружината. Когато подслаждаме чая ние приготвяме… Те нямат постоянен обем, а изпълват обема на съда, в който са затворени. Отличителен белег. Текат надолу и нямат постоянна форма. Твърдите тела и течностите имат постоянен…

3 Какво е вещество? ВЕЩЕСТВ О
Всяко нещо, което се среща в природата или е създадено от човека. тяло Тяло с постоянна форма и обем. ВЕЩЕСТВ О твърдо тяло Това, от което са съставени телата.

4 БРАВО!


Изтегли ppt "Новите понятия са лесни!"

Сходни презентации


Реклама от Google