Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Ректори на ДВУТВ, ВУФ, ВИФ и НСА, които ръководиха Академията преди нас във времена на успехи и изпитания.

Сходни презентации


Презентация по темата: "Ректори на ДВУТВ, ВУФ, ВИФ и НСА, които ръководиха Академията преди нас във времена на успехи и изпитания."— Препис на презентация:

1 Ректори на ДВУТВ, ВУФ, ВИФ и НСА, които ръководиха Академията преди нас във времена на успехи и изпитания

2 Георги Караиванов Руси Радков Кирил Петров Драгомир Матеев Иван Стайков Никола Хаджиев Асен Гешев Петър Слънчев

3 Райко Петров Георги Кабуров Светослав Иванов Лъчезар Димитров Първото слово на доц. Пенчо Гешев мигове след избирането му за ректор на НСА “Васил Левски” 17 февруари 2012 г.

4 Георги Караиванов 1942 – 1943 г. Георги Караиванов е един от инициаторите за създаването на НСА и нейн първи ръководител. Той е един от първите специалисти с висше образование в областта на телесната култура, завършил Немския спортен университет. Основен спорт – лека атлетика Специалност управление на спорта. Първоначално работи като стажант учител, а след това като служител в отделението за телесно и държавно гражданско възпитание, на което става ръководител от 1940 година. През 1942 г. е избран за директор(ректор) на ДВУТВ и основава катедра Организация на телеснто възпитание(Мениджмънт на спорта). Управлява само 1 година, но оставя трайна историческа диря в развитието на Академията

5 Руси Радков Проф. Руси Радков е специалист по здравни науки. Той е ветеран от войните за национално освободжение( г.) По негово време настъпват първите сътресения в току що създаденото ДВУТВ. По време на англо-американските бомбардировки над София през 1943 г., училището е евакуирано в с. Челопеч и с неимоверни усилия се спасява учебния процес и нормална дейност на училището. Проф. Руси Радков е отстранен по политически причини веднага след 9 септември 1944 г. по предложение на РМС.

6 Кирил Петров г. Един от най-обичаните преподаватели за поколения специалисти на ДВУТВ и ВИФ. Още от началото на 20те години на ХХ век поставя основите на обучението на учители по телесно възпитание. Той управлява ДВУТВ в сложни години на прехода като изпълняващ дейността директор на ДВУТВ. Кирил Петров дълги години е член на ръководството на Академия и има важен принос за организацията на учебния процес и образованието.

7 Драгомир Матеев 1945 – 1962 г. Проф. Драгомир Матеев оставя най-трайни следи в изграждането на Академията като образователен и научен център на спорта и телесното възпитание в България. Той е учен с европейска известност в областта на физиологията. Неговата многостранна дейност обхваща всичко области на учебната, научната, спортната, културно-обществената, олимпийската дейност на ВИФ. С неговото управление се свързва издигане авторитета на ВИФ.

8 Асен Гешев 1962 – 1968 г. Специалист по педагогика, ръководител на катедра Теория на физическото възпитание. Проф. Гешев отстоява и доразвива научното направление в развитието на ВИФ. Под негово ръководство се развива пълноценно сътрудничеството с БСФС, БАН и други общтествени организации.

9 Иван Стайков Проф . Иван Стайков е национален състезател по ски бягане, представлявал България на множество международни форуми. Той е първия ректор възпитаник на ВИФ и неговата обич към института определя смисъла на живота и делото му. Като ректор има изключителни заслуги за изграждането на ВИФ като един от най-големите спортни университети в света. С личните му усилия се построява днешния комплекс в Студентски град, базата в Равда, хижа Иван Стайков. Той полага изключителни усилия за постигане автономия в управлението на ВИФ и утвърждаването авторитета на института както в България така и в чужбина.

10 Петър Слънчев 1975 – 1979 г. Проф. Петър Слънчев е специалист по спортна медицина, дългогодишен ръководител на катедрата по специалността. Неговата дейност е пряко свързана с издигане на научните изследвания във ВИФ и тясното сътрудничество в тази област с БСФС.

11 Никола Хаджиев 1979 – 197 г. Проф.Никола Хаджиев е състезател и специалист по гимнастика. Специализира в СССР. По време на управлението на проф. Никола Хаджиев ВИФ достига най-високата степен на своето развитие и и авторитет. Особено развитие получава международната дейност и благодарение на това ВИФ получава пълно европейски и световно признание. Проф. Хаджиев има голям принос за въвеждането на компютъризацията в научната образователна дейност. По негово време се построява базата на НСА в Боровец.

12 Райко Петров Проф. Райко Петров е специалист по борба, родоначалник на Българската школа в борбата. Като ректор на Академията полага усилия за възстановяване на строителните програми на Академията и продължава политиката на интензивно международно сътрудничество с партньорски университети. По негово време започват политическите промени в страна и започват цялостни реформи в развитието на Академията.

13 Георги Кабуров 1990 – 1999 г. Проф. Георги Кабуров е един от най-успешните ректори на НСА. Той е специалист по лека атлетика, възпитаник на ВИФ. Неговото най-голямо дело е строителната програма в Дървеница свързана с построяване на новия корпус, построяване на църквата “Св.св. Кирил и Методий”, паметника на Васил Левски и Алеко Константинов. Проф. Кабуров е инициатор за приемане на името Национална спортна академия “Васил Левски”

14 Светослав Иванов Проф. Светослав Иванов е специалист по физика и информатика. Той е възпитаник на Софийския университет и впоследствие следва във ВИФ. По време на неговото управление започва войната за опазване на базата на НСА в Дървеница и Равда. Проф. Иванов развива активно международно сътрудничество. През този период се осъществява образователната реформа от европейски образец свързана с въвеждане на тристепенното обучение – бакалавър, магистър, доктор.

15 Лъчезар Димитров Проф. Лъчезар Димитров е възпитаник на ВИФ, специалист по футбол. Основател на женския футбол в България. По време на неговото управление се извършва мащабна модернизация на материалната база и образователните технологии. Проф. Димитров въвежда колективния модел на управление с широко участие на академичните общности. По негова инициатива се осъществява навлизането на нови млади специалисти в Академията. В този мандат НСА получава най-високата акредитация и става един от най-значимите университети в България.

16 Пенчо Гешев г. Доц. Пенчо Гешев е възпитаник на ВИФ. Специалист по ветроходство. Участва активно в обществения живот на академията като студент и преподавател. Особено активно той участва в борбата зазапазване териториите на НСА в Несебър. Дългогодишен ръководител на катедра “Водни спортове” Декан на факултет “Кинезитерапия” и заместник ректор на НСА. Има изключително богат административен опит.


Изтегли ppt "Ректори на ДВУТВ, ВУФ, ВИФ и НСА, които ръководиха Академията преди нас във времена на успехи и изпитания."

Сходни презентации


Реклама от Google