Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Български Математици.

Сходни презентации


Презентация по темата: "Български Математици."— Препис на презентация:

1 Български Математици

2 Димитър Табаков Роден е на 21.11.1879 г. в Сливен
Починал е през 1973 г. в Сливен „Родоначалникът на българската геометриа“

3 Димитър Табаков Той е първият български математик, публикувал в чуждестранно научно издание.Табаков публикува в това списание бележка, свързана с теоремата на Кария

4 Той доказва следното твърдение:
Ако в един триъгълник ABC е вписана окръжност с център L и допирни точки X, Y, Z съответно до страните BC, CA, AB и върху правите LX, LY, LZ са взети съответно точки D, E, F, ранвоотдалечени от L, то трите прави AD, BE, CF се пресичат в една точка К.

5 Иван Ценов Български математик, действителен член на БАН
Роден: 2 януари 1883 г. Починал: 19 септември 1967 г.

6 Иван Ценов Той е известен с това, че извежда 3 нови форми на уравненията на Лагранж за холономния случай, на които дава и нехолономни варианти.

7 Иван Ценов Автор е на първия български учебник по аналитична механика, сборник решени задачи към него и др.

8 Атанас Тинтеров Професор Атанас Тинтеров е български математик. Той поставя началото на българското висше образование по математика. Роден: 10 юли 1857 г. в Калофер Починал: 13 август 1927 г. в София

9 Атанас Тинтеров Проф. Атанас Тинтеров е единият от тези, които съграждат първите две десетилетия на висшето образование по математика в България Роден: 10 юли 1857 г. в Калофер Починал: 13 август 1927 г. в София

10 Любомир Илиев Български учен математик, академик на БАН. Той е сред пионерите в създаването и развитието на изчислителната техника и информатиката в България Роден: 20 април 1913 г. във Велико Търново Починал: 6 юни 2000

11 Любомир Илиев Акад. Илиев е пионер в развитието на компютърните науки в България. Основава първия изчислителен център в България през 1961 г. като част от Математическия институт на БАН Роден: 20 април 1913 г. във Велико Търново Починал: 6 юни 2000

12 Радка Радева Известен математик от Габрово, включена в ТОП 100 на планетата за изключителни постижения в областта на науката, изкуството, политиката на ABI. Родена: 21 ноември 1936

13 Радка Радева Завършила е Априловска гимназия с пълно отличие и е следвала математика в СУ „Св. Климент Охридски“. Там се запознава с проф. Брадистилов, един от корифеите в математиката.

14 Радка Радева Доц. Радка Радева е включена през 1982 г. в изданието на Кеймбриджския институт „Първите 500“ за нейните постижения в математиката, свързани с многомерните сингулярни интегрални уравнения

15 Георги Брадистилов Професор Георги Делчев Брадистилов e български учен, бивш ректор на ВМЕИ в София, доктор на математическите науки, член-кореспондент на БАН Роден: 12 октомври 1904 г. в Панагюрище Починал: 12 юни 1977 г. в София

16 Георги Брадистилов Основни области на научна и преподавателска дейност: висша математика, нелинейни диференциални уравнения и техните приложения в механиката и техниката, нелинейни трептения и устойчивост, електростатичен потенциал. Основоположник на национална научна школа по нелинейните трептения, както и на редица приложни клонове на висшата математика. Роден: 12 октомври 1904 г. в Панагюрище Починал: 12 юни 1977 г. в София


Изтегли ppt "Български Математици."

Сходни презентации


Реклама от Google