Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

ПЛАН-ПРИЕМ 2019/2020 г. Профили на 2. СУ

Сходни презентации


Презентация по темата: "ПЛАН-ПРИЕМ 2019/2020 г. Профили на 2. СУ"— Препис на презентация:

1 ПЛАН-ПРИЕМ 2019/2020 г. Профили на 2. СУ

2 2. СУ  ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ   ПО ПРИЕМАНЕТО НА УЧЕНИЦИ В 8. КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА СЪГЛАСНО НАРЕДБА №10/  Г.

3 НЕ/ИЕ НЕ/ИЕ НЕ/ИЕ

4 Профил „Обществени науки“
Балообразуване Утроената оценка от теста от НВО по БЕЛ; Резултатът от теста от НВО по математика; Оценката по БЕЛ от свидетелството за основно образование в точки; оценката по чужд език от свидетелството за основно образование в точки. 2. СУ НЕ / ИЕ

5 Профил „Хуманитарни науки“
2. СУ Балообразуване Утроената оценка от НВО по БЕЛ; Резултатът от теста от НВО по математика; Оценката по БЕЛ от свидетелството за основно образование в точки; Оценката по чужд език от свидетелството за основно образование в точки. НЕ / ИЕ

6 Профил „ Чужди езици“ Балообразуване Удвоения резултат от НВО по БЕЛ;
2. СУ Балообразуване Удвоения резултат от НВО по БЕЛ; Удвоения резултат от НВО по математика; Оценката по БЕЛ от свидетелството за основно образование в точки; Оценката по математика от свидетелството за основно образование в точки.

7 Профил „ Чужди езици“ Балообразуване Удвоения резултат от НВО по БЕЛ;
2. СУ Балообразуване Удвоения резултат от НВО по БЕЛ; Удвоения резултат от теста по математика от НВО по математика; Оценката по БЕЛ от свидетелството за основно образование в точки; Оценката по математика от свидетелството за основно образование в точки.

8 ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В 8
ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В 8. КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА СЪГЛАСНО НАРЕДБА №10/ Г.

9 Подаване на заявление за полагане на изпити за проверка на способностите от 03 до 05 юни 2019 г. вкл. 2. СУ

10 Обявяване на списъци с разпределението на учениците по училища и зали за полагане на изпита за проверка на способностите до 18 юни 2019 г. вкл. 2. СУ

11 Изпити за проверка на способностите: Изобразително изкуство - 20 юни 2019 г. Музика - 24 юни 2019 г. Спорт – 25 и 26 юни 2019 г. вкл. 2. СУ

12 НВО по: Български език и литература - 17 юни 2019 г
НВО по: Български език и литература - 17 юни 2019 г. Математика - 19 юни 2019 г. Място на провеждане СУ 2. СУ

13 Обявяване на резултати от НВО до 27 юни 2019 г. Къде - онлайн/2
Обявяване на резултати от НВО до 27 юни 2019 г. Къде - онлайн/2. СУ Издаване на свидетелство за завършено основно образование до 3 юли 2019 г.

14 Обявяване на резултатите от изпитите за проверка на способностите до 27 юни 2019 г. Къде – онлайн / 2. СУ

15 Получаване на служебна бележка с оценките от изпитите до 2 юли 2019 г
Получаване на служебна бележка с оценките от изпитите до 2 юли 2019 г. вкл. Къде - 2. СУ

16 Подаване на документи за участие в приема на учениците по Наредба №10/ г. за първи етап на класиране От 03 до 05 юли 2019 г. вкл. Къде – онлайн 2. СУ

17 Обявяване на списъци с приетите ученици на първи етап на класиране до 11 юли 2019 г. вкл. Къде – онлайн 2. СУ

18 Записване на приетите ученици или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране
до 16 юли 2019 г. Къде – училището, в което сте приети на първи етап 2. СУ

19 Обявяване на приети ученици на втори етап на класиране до 18 юли 2019 г. вкл. Къде – онлайн
2. СУ

20 Записване на приетите ученици на втори етап на класиране до 22 юли 2019 г. Къде - училището, в което сте приети 2. СУ

21 Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране 23 юли 2019 г. Къде – онлайн 2. СУ

22 Подаване на документи за участие в трети етап на класиране от 24 юли до 25 юли 2019 г. вкл. Къде – онлайн 2. СУ

23 Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране 29 юли 2019 г.
2. СУ

24 Записване на приетите ученици на трети етап на класиране - 31 юли 2019 г. Къде – училището, в което сте приети 2. СУ

25 Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране 1 август 2019 г. Къде – 2. СУ 2. СУ

26 Попълване на незаетите места след трети етап на класиране до 10 септември 2019 г. вкл. – определя се от директора Къде - 2. СУ 2. СУ

27 Утвърждаване на осъществения държавен план - прием до 13. 09. 2019 г
Утвърждаване на осъществения държавен план - прием до г. вкл. 2. СУ

28 Преобразуване на оценките от свидетелството за основно образование в точки:
2. СУ Пример: за профил „Чужди езици“ НВО БЕЛ - 2х100 точки → 200 т. НВО Математика - 2х100 точки → 200 т. БЕЛ - Много добър (5) - 39 точки Математика Отличен (6) - 50 точки Общ брой точки: 489 точки

29 Защо да изберете 2. СУ „Акад.Емилиян Станев“ за Ваше училище?
Защо да изберете 2. СУ „Акад.Емилиян Станев“ за Ваше училище? Защото сме иновативни Професионалисти сме Работим по международни проекти и практики в чужбина Близо сме до Вас Училището е в район с бърза и лесна комуникация С грижа сме за всеки иученик

30 Учим се днес, за да успеем утре!
2. СУ Учим се днес, за да успеем утре! Пожелаваме Ви успех - очакваме Ви!

31 2. СУ Заедно можем повече!


Изтегли ppt "ПЛАН-ПРИЕМ 2019/2020 г. Профили на 2. СУ"

Сходни презентации


Реклама от Google