Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Eдинство на традиция и съвременност !!!

Сходни презентации


Презентация по темата: "Eдинство на традиция и съвременност !!!"— Препис на презентация:

1 Eдинство на традиция и съвременност !!!
29 СОУ "Кузман Шапкарев" УЧИЛИЩЕ С ИСТОРИЯ, УЧИЛИЩЕ НА ЛИЧНОСТИ! Eдинство на традиция и съвременност !!!

2 ЛЕТОПИСЪТ на 29 СОУ „ Кузман Шапкарев” започва от учебната година, когато в късната есен новата училищна сграда отваря за първи път врати, за да приеме един ентусиазиран, с голямо желание и амбиция за работа учителски колектив и стотици ученици с жажда за знания. При създаването си училището е наименувано „Георги Бакалов”, име което е негов патрон повече от 30 години. От 1993 година е преименувано в 29 СОУ „Димитър Хоматиан”, а от 2000 година с Решение на Столичния общински съвет се приема името на бележития български възрожденец Кузман Шапкарев - име, което с гордост носи и днес.

3 През своята 50-годишна история училището успешно утвърждава име и авторитет.За изминалите години повече от 8 000 ученици са получили дипломи за средно образование и всички те имат самочувствието на знаещи и можещи хора.Не е случаен фактът, че част от тях днес са доказани личности и активно участват в обществено-политическия и културен живот на страната ни. Всяка година от историята на 29 СОУ е един достойно изминат път и е илюстрация на това, как успешно се съчетават традициите в българското образование със съвременните изисквания. Ден след ден учители и ученици обединяват силите си в съвместни творчески дейности, за да поддържат жив духа на знанието.

4 целодневна организация на учебния ден:
Прием на ученици в подготвителен клас целодневна организация на учебния ден: до обяд – занимания, съгласно училищния учебен план след обяд – възможности за занимания по интереси – - Чужди езици / английски, френски, руски или немски/ ; - Спортни игри; - Танци; - Компютърно обучение. Обучението е безплатно

5 с изучаване на чужд език ( английски, френски, руски или немски)
Прием на ученици в първи клас с изучаване на чужд език ( английски, френски, руски или немски) и информационни технологии целодневно обучение с безплатна ПИГ от І до IV клас (следобяд) Занимания по интереси: Спортни игри; Клуб „Футболни надежди“ ; Клуб “Лего – архитект”; Клуб “Танцувай с мен”; Клуб „Бързо, лесно, вкусно и здравословно“. Материална база – два физкултурни салона, 6 компютърни кабинета, мултимедиен кабинет, стая за отдих и занимания по интереси, библиотека, музикален салон

6 кани Елате да творим!!! Занимания по
от до г. кани всички новозаписали се ученици Подготвителна група Начален етап I—IV клас Елате да творим!!! Занимания по - Народно пеене, хореография, народни инструменти; - Конструиране, състезателни игри, готварство, излети и посещения на културно-исторически обекти

7 График на дейностите за прием на ученици
в подготвителен и първи клас Подаване на заявления и документи за записване до г. всеки работен ден от ч. до ч. Обявяване списъците на приетите ученици. Първо класиране (І етап) г. в ч. Записване на новоприетите деца с оригиналните удостоверения за завършен подготвителен клас / група от г. до г. вкл. Обявяване на свободните места г. до ч. Попълване на свободните места от г. до г. Обявяване на останалите свободни места г. до г. Първа родителска среща на г. /четвъртък/ от ч.

8 Необходими документи за записване в подготвителен и първи клас:
Необходими документи за записване в подготвителен и първи клас: 1. Заявление за записване / по образец / 2. Копие от акт за раждане 3. Анкетна карта / по образец / 4. Удостоверение за завършен подготвителен клас / група (само за І клас)

9 ПРИЕМ В V КЛАС Изучаване на чужди езици
 Изучаване на чужди езици Първи чужд език – Английски език Втори чужд език – Немски език, Френски език, Руски език (по избор) Разширено изучаване на БЕЛ и математика - подготовка за НВО.

10 "Информационни технологии" с интензивно изучаване на английски език
Прием след 7 клас по Наредба № 11/ г. Технологичен профил "Информационни технологии" с интензивно изучаване на английски език Профилиращи предмети: 1. Информационни технологии 2. Информатика 3. Математика

11 График на дейностите за прием на ученици
след 7 клас по Наредба № 11/ г. Провеждане на тестове по: български език и литература математика г. г. Обявяване на резултатите от тестовете до г. включително Получаване на служебна бележка с оценките от приемните изпити от г. до г. вкл. Подаване на документи за участие в приема по Наредба № 11/ г. от г. до г. вкл. Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране до г. вкл. Записване на приетите ученици на І етап или подаване на заявления за ІІ етап от г. до г. вкл. Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране до г. вкл. Записване на приетите ученици на ІІ етап от г. до г. вкл. г. Подаване на документи за участие в трети етап от г. до г. вкл. Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране до г. Записване на приетите ученици на ІІІ етап от г. до г. вкл. Попълване на незаетите места след ІІІ етап и записване определя се от директора до г.

12 „Информационни технологии"
Прием след 8 клас по Наредба № 11/ г. Технологичен профил „Информационни технологии" Профилиращи предмети: 1. Информационни технологии 2. Английски език 3. Информатика

13 Технологичен профил "Стопански мениджмънт" Прием след 8 клас
по Наредба № 11/ г. Технологичен профил "Стопански мениджмънт" Профилиращи предмети: 1. Технологии (Основи на пазарната икономика, Маркетинг и реклама, Мениджмънт на фирмата, Счетоводство на фирмата) 2. География и икономика (Фирмено право) 3. Информационни технологии (Интернет и Компютърна графика)

14 График на дейностите за прием на ученици
след 8 клас по Наредба № 11/ г. Подаване на документи за участие в първи етап на класиране от г. до г. вкл. Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране до г. включително Записване на приетите ученици на първи етап на класиране г. Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след първи етап на класиране г. Подаване на документи за участие във втори етап на класиране г. Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране до г. вкл. Записване на приетите ученици на втори етап г. Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране до г. вкл. Подаване на документи за участие в трети етап г. Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране г. Записване на приетите ученици на трети етап г. Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране до г. вкл. Попълване на незаетите места след ІІІ етап и записване определя се от директора до г. вкл.

15 Прием след 8 клас Прием по документи.
усилено изучаване на информационни технологии, чужди езици и учебните предмети, включени в ДЗИ. Прием по документи. В училището се организира курс за ученици от 11 и 12 клас към ЦПО “Хармония” с преподавател старши учител, икономически дисциплини Здравка Каранешева за придобиване на квалификация по част от специалността “Сътрудник в малък и среден бизнес”-код

16 29СОУ “Кузман Шапкарев” Домът за Вашето дете! Училището се включи в проекта „Училище за Себеутвърждаване и Подготовка към Европейски Хоризонти – УСПЕХ“ по схемата „Да направим училището привлекателно за младите хора“. Общата цел на проекта е да се осмисли свободното време на учениците, включително и на учениците с идентифицирана нужда от специфична подкрепа, както и на учениците с  риск от отпадане и/или  прояви на агресия и/или насилие, чрез участие в извънкласни и извънучилищни дейности. Сформирани са 9 групи с разнообразни дейности по интереси на учениците: Клуб "Космосът и ние" , Ателие "Бързо, лесно, вкусно и здравословно" , Секция "Футболни надежди" , Клуб "Математиката - забавна, интересна и полезна" , Ателие - А "История на българските институции, организации и храмове “, Ателие - Б "История на българските институции, организации и храмове" , Клуб "Танцувай с мен" , Клуб – А и Б "Графичен компютърен дизайн".

17 Клуб по графичен компютърен дизайн
Клуб по графичен компютърен дизайн с ръководител главен учител, информатика и ИТ Румяна Миланова

18 с ръководител старши учител, БЕЛ Цветемира Берова
Ателие "История на българските институции, организации и храмове" с ръководител старши учител, БЕЛ Цветемира Берова Повишаването на мотивацията на учениците за участие в образователно-възпитателния процес чрез засилване на интереса им към изследователската дейност е основният приоритет в работата на АТЕЛИЕТО. Участниците събират информация с цел личностна изява и осмисляне на свободното време. Учениците обогатяват познанията си за историята и дейността  на Министерския съвет,  Народното събрание, Софийския университет "Св. Климент Охридски", БАН,  УАСГ, манастирите от историческия ансамбъл "Мала Света Гора".

19 Клуб "Танцувай с мен" Христина Вълкова

20 с ръководител старши учител, ФВС
Клуб "Футболни надежди" с ръководител старши учител, ФВС Христина Вълкова

21 ,

22 Ателие «Бързо, лесно, вкусно и здравословно» с ръководител
старши учител, икономически дисциплини Здравка Каранешева

23 За допълнителна информация
Очакваме Ви!!! За допълнителна информация посетете нашия сайт: 1202 София, р-н “Сердика”, ул. “Г. С. Раковски" № 20 тел./факс: , , abv.bg


Изтегли ppt "Eдинство на традиция и съвременност !!!"

Сходни презентации


Реклама от Google