Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Онлайн и офлайн дигитални колекции на Университетската библиотека „Св

Сходни презентации


Презентация по темата: "Онлайн и офлайн дигитални колекции на Университетската библиотека „Св"— Препис на презентация:

1 Онлайн и офлайн дигитални колекции на Университетската библиотека „Св
Онлайн и офлайн дигитални колекции на Университетската библиотека „Св. Климент Охридски” Биляна Яврукова Университетска библиотека “Св. Климент Охридски” "Библиотеките – ключ към миналото – портал към бъдещето", 6–7 юни 2019 г.

2 Началото на дигитализацията
"Библиотеките – ключ към миналото – портал към бъдещето", 6–7 юни 2019 г.

3 "Библиотеките – ключ към миналото – портал към бъдещето", 6–7 юни 2019 г.

4 "Библиотеките – ключ към миналото – портал към бъдещето", 6–7 юни 2019 г.

5 "Библиотеките – ключ към миналото – портал към бъдещето", 6–7 юни 2019 г.

6 Отдел “Дигитализация”
"Библиотеките – ключ към миналото – портал към бъдещето", 6–7 юни 2019 г.

7 Развитие на дигиталните колекции
Година Заглавия, включени в дигиталните колекции към края на съответната година 2013 г. 479 2014 г. 902 2015 г. 1784 2016 г. 3174 2017 г. 5900 2018 г. 7135 "Библиотеките – ключ към миналото – портал към бъдещето", 6–7 юни 2019 г.

8 Заявка за дигитализиране на книги и статии
"Библиотеките – ключ към миналото – портал към бъдещето", 6–7 юни 2019 г.

9 Дигитални колекции Литература за читатели със специални образователни потребности (358 заглавия); Годишник на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ (206 тома); Автореферати на дисертации, защитени в СУ „Св. Климент Охридски“ (1490 заглавия); Научни публикации на преподаватели от СУ „Св. Климент Охридски“ (77 заглавия); Учебна литература (301 ресурса); Архив на акад. Стоян Аргиров (239 ресурса); Архив на проф. Стоян Романски (377 заглавия, непълнотекстово); Библиотека на проф. Боян Пенев (4091 заглавия, непълнотекстово); Ръкописи (48 заглавия); Български старопечатни издания (67 заглавия); Колекция „Славика“ ( ) (82 заглавия); Чужди старопечатни, редки и ценни издания (XVI-XXI в.) (35 заглавия); Автореферати на дисертации, защитени в други висши училища и научни институти (13 заглавия); Фотографии (75 ресурса); Периодични издания (7 заглавия в 172 тома) "Библиотеките – ключ към миналото – портал към бъдещето", 6–7 юни 2019 г.

10 Литература за читатели със специални образователни потребности
"Библиотеките – ключ към миналото – портал към бъдещето", 6–7 юни 2019 г.

11 Специализирана читалня
"Библиотеките – ключ към миналото – портал към бъдещето", 6–7 юни 2019 г.

12 Годишник на Софийския университет
Запис на периодично издание Запис на том с линк към пълен текст в дигиталните колекции Запис на том с линк към пълен текст в дигиталните колекции Запис на том с линк към пълен текст в дигиталните колекции Запис на статия с линк към пълен текст Запис на статия с линк към пълен текст Запис на статия с линк към пълен текст Запис на статия с линк към пълен текст Запис на статия с линк към пълен текст Запис на статия с линк към пълен текст Запис на статия с линк към пълен текст Запис на статия с линк към пълен текст Запис на статия с линк към пълен текст

13 Автореферати на дисертации, защитени в СУ „Св. Кл. Охридски“
"Библиотеките – ключ към миналото – портал към бъдещето", 6–7 юни 2019 г.

14 Учебна литература "Библиотеките – ключ към миналото – портал към бъдещето", 6–7 юни 2019 г.

15 Ползваемост на дигиталните колекции за периода март-декември 2018 г.
"Библиотеките – ключ към миналото – портал към бъдещето", 6–7 юни 2019 г.

16 Зографската електронна научно-изследователска библиотека
"Библиотеките – ключ към миналото – портал към бъдещето", 6–7 юни 2019 г.

17 Зографската света обител „Св. Великомъченик Георги Зограф”
Софийския университет „Св. Климент Охридски” – от колекциите на Центъра за славяно-византийски проучвания „Акад. Иван Дуйчев”, Университетска библиотека (от фондовете на Централна библиотека и филиална библиотека „Теология”) Ватиканската апостолическа библиотека Реймското евангелие (Франция) Манастира Драгомирна (Румъния) Манастира „Св. Дионисий” – Света Гора Троянски манастир „Успение Богородично” Народна библиотека „Иван Вазов” – Пловдив Национален исторически музей Исторически музей „Акад. Йордан Иванов” – Кюстендил Регионален исторически музей, отдел „Възраждане” - Варна Градски исторически музей – Самоков Народно читалище „Съгласие 1896” – Плевен "Библиотеките – ключ към миналото – портал към бъдещето", 6–7 юни 2019 г.

18 Зографската стая "Библиотеките – ключ към миналото – портал към бъдещето", 6–7 юни 2019 г.

19 Зографската стая "Библиотеките – ключ към миналото – портал към бъдещето", 6–7 юни 2019 г.

20 "Библиотеките – ключ към миналото – портал към бъдещето", 6–7 юни 2019 г.

21 Онлайн и офлайн дигитални колекции на Университетската библиотека „Св
Онлайн и офлайн дигитални колекции на Университетската библиотека „Св. Климент Охридски” Биляна Яврукова Университетска библиотека “Св. Климент Охридски” "Библиотеките – ключ към миналото – портал към бъдещето", 6–7 юни 2019 г.


Изтегли ppt "Онлайн и офлайн дигитални колекции на Университетската библиотека „Св"

Сходни презентации


Реклама от Google