Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

ЦЕНТРАЛНА СЕЛСКОСТОПАНСКА БИБЛИОТЕКА

Сходни презентации


Презентация по темата: "ЦЕНТРАЛНА СЕЛСКОСТОПАНСКА БИБЛИОТЕКА"— Препис на презентация:

1 ЦЕНТРАЛНА СЕЛСКОСТОПАНСКА БИБЛИОТЕКА
ЦЕНТРАЛНА СЕЛСКОСТОПАНСКА БИБЛИОТЕКА Отчет 2015 г.

2 Придобити нови библиотечни документи
310 заглавия на обща стойност лв.

3 по вид на изданието :  книги - 102 тома  дисертации - 47 тома
 книги тома  дисертации тома  списания активни заглавия, в 144 тома и 666 поредни броя;  вестници - 6 заглавия с 113 поредни броя ;  периодични сборници активни заглавия в 89 тома

4 по начин на набавяне : Дарение на обща стойност 6 342 лв. от тях :
на обща стойност лв. от тях :  книги - 85 тома на стойност лв.  дисертации - 4 броя на стойност 87 лв. списания заглавия в 25 тома, на стойност лв.  периодични сборници - 5 заглавия в 7 тома, на стойност 75 лв. вестници - 6 заглавия в 6 тома, на стойност 193 лв.

5 По книгообмен са постъпили библиотечни документи на обща стойност 26 898 лв.
от тях :  книги - 17 тома, на стойност лв. дисертации - 43 тома, на стойност 2 289лв.  списания - 90 заглавия в 116 тома, на стойност лв  периодични сборници заглавия в 72 тома, на стойност лв.

6 Изтеглени и придобити 648 книги, 97 броеве и 3 заглавия периодични издания, с статии в електронен формат от Springer eBooks, CABI eBooks, Cambridge University Journals, Natural Publishing Group, Palgrave Macmillan

7 Б А З И Д А Н Н И Електронен каталог
Б А З И Д А Н Н И Електронен каталог  Книги бр. нови записи + текуща редакция на съществуващите  Дисертации - 47 бр. нови записи + текуща редакция на съществуващите  Периодични издания - въведена е информация за 161 заглавия новопостъпили периодични издания, с техните 868 поредни броя  Аналитично описание на статии – нови записи на статии от български научни и научно-приложни специализирани аграрни издания

8 Ретроспективна конверсия
 База данни „Книги” – записа.  База данни „Дисертации” записа.  База данни „Периодични издания” - продължава ретроконверсията на азбучния каталог на периодичните сборници

9 Международна информационна система AGRIS
Обработени и включени в системата статии от 9 аграрни научни списания

10 GreenLeaf Publishing ProQuest
Осигурена е възможност на всички аграрни научни организации за временен достъп до онлайн ресурсите на: Taylor & Francis (Food Science & Agriculture) EBSCO Cambridge University Press GreenLeaf Publishing ProQuest BioOne Complete Nature Publishing Group J. Springer e-journals & e-books

11 Обслужване на потребители
Библиотечно обслужване Регистрирани посещения в читалнята Регистрирани читатели - 190 Електронна доставка на документи - 65 сканирани и изпратени по имейли статии

12 Справочно - информационно обслужване
Тематични справки - 8 бр. Справки за цитирания на учени - 14 бр.

13 Издателска дейност “Каталог на списанията, получавани в ЦСБ за 2015 г.” “Бюлетин за новополучена литература в ЦСБ”

14 Финансови приходи лв.

15 Други дейности Обучения и консултации за
 достъп до локални и чужди бази данни  търсене на научна информация ползване на информационни ресурси експертна методична помощ по библиотечни дейности

16 Дни на отворените врати
май по случай Националната библиотечна седмица и Деня на отворените врати “Аграрната наука в подкрепа на земеделието”

17 БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО
БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО


Изтегли ppt "ЦЕНТРАЛНА СЕЛСКОСТОПАНСКА БИБЛИОТЕКА"

Сходни презентации


Реклама от Google