Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Модели за преодоляване на агресивното поведение в ДГ „Звънче“

Сходни презентации


Презентация по темата: "Модели за преодоляване на агресивното поведение в ДГ „Звънче“"— Препис на презентация:

1 Модели за преодоляване на агресивното поведение в ДГ „Звънче“
Тормозът и агресията в предучилищна възраст и дейности за предотвратяването им Модели за преодоляване на агресивното поведение в ДГ „Звънче“

2 ДГ „Звънче“ любов уважение похвала подкрепа доверие приятелство
поощрение

3 Играта като средство за превенция Интерактивни игри:
- „Шест мислещи шапки“ (за добра комуникация и креативност - „Двете козлета“ (за изграждане на отговорности, права и толерантност

4 Играта – драматизация „Премеждията на яйцата“ – авторски проект на д-р Г.Благомилова с педагози и деца и участие в театрален фестивал

5 „Лиса и отровната боя“ - работа в екип и арт – терапия с екологична
насоченост

6 Театър на сенките: „Грозното патенце“ (изграждане на доверие и толерантност ; участие в театрален фестивал)

7 Художествената литература и творческите дейности като превенция на агресията (посещения на библиотеки, книжарници; срещи с писатели)

8 Авторски проект на д-р Галина Благомилова – издаване на книжка- оцветявка

9 Развиване на творческите способности- изработване на украси за празници, отбелязване на народни обичаи и традиции

10 Алтернативни форми за развиване на позитивна нагласа
Спорт срещу агресията (спортни игри, състезания Общуване с природата (къщички за птички)

11 Родителите – наши партньори Учители + родители (НИЕ ЗАЕДНО)
Открити практики : „Познавате ли своето дете“ – психолого- педагогически тренинг с родители и психолог ; Анкети с родители

12 Съвместни празници с родители:
„Ден на мама посветен“

13 Участие в еко- фиеста, изработване на костюми е аксесоари от родителите

14 „България – моята родина“

15 „Приказка за гората“


Изтегли ppt "Модели за преодоляване на агресивното поведение в ДГ „Звънче“"

Сходни презентации


Реклама от Google