Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Детето на пътя – със знания и опит

Сходни презентации


Презентация по темата: "Детето на пътя – със знания и опит"— Препис на презентация:

1 Детето на пътя – със знания и опит
ПРОЕКТ ПО ПРОГРАМА НА ОБЩИНА ВАРНА ЗА ПОДОБРЯВАНЕ УСЛОВИЯТА ЗА ОТДИХ В ПРИЛЕЖАЩИТЕ УЧИЛИЩНИ ДВОРОВЕ

2 Цел на проекта: Изграждане на система от знания, умения и способности, които осигуряват безопасно поведение на пътя и опазване живота и здравето на учениците. Създаване на устойчив модел на безопасно поведение..

3 Създаване на интерактивна площадка за обучение по БДП
Дейности: Създаване на интерактивна площадка за обучение по БДП

4

5

6 Срещи – беседи с представители на РДВР и сектор Пътна полиция

7 Състезания, интерактивни игри и демонстрации

8

9

10

11

12 Ние вече пресичаме правилно!


Изтегли ppt "Детето на пътя – със знания и опит"

Сходни презентации


Реклама от Google