Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Готовност на детето за училищен живот

Сходни презентации


Презентация по темата: "Готовност на детето за училищен живот"— Препис на презентация:

1 Готовност на детето за училищен живот
Обединено детско заведение "Мир" Работна среща Готовност на детето за училищен живот 20 март 2012 г. ОУ "Хр. Смирненски" гр. Карнобат

2 предучилищно възпитание
130 години предучилищно възпитание в България

3 ДЕТСКАТА ГРАДИНА ЦЕНТЪР ЗА ДУХОВНОСТ КУЛТУРА ТОЛЕРАНТНОСТ

4 ЕВРОПЕЙСКИ МОДЕЛ НА ПОВЕДЕНИЕ в българското образование
ДЕТСКАТА ГРАДИНА + НАЧАЛНОТО УЧИЛИЩЕ = ЕВРОПЕЙСКИ МОДЕЛ НА ПОВЕДЕНИЕ в българското образование

5 детската градина началното училище основна дейност игра учебна дейност

6 Подготовката на децата за училище
- избор на подходи и технологии за преподаване - избор на технология за диагностика

7 Български език и литература

8 Математика

9 СПЕЦИФИЧНИТЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИ ТЕХНОЛОГИИ :
СПЕЦИФИЧНИТЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИ ТЕХНОЛОГИИ : 1. Избор на педагого-родителска среда , на подходяща програма, програмна система или учебен комплект съобразен с маркерите на средата, в която живее детето. 2. Неговите права и отговорности. 3. Използваните в педагогическия процес интерактивни форми с адресат учител, родител и дете.

10 Интерактивните методи
пътища , прилагани в качеството си модели за откриване на оригинални решения на учебни проблеми и задачи на взаимодействие и равнопоставеност между субектите

11 Интерактивни техники:
Активизиращи игри: “Прогноза за времето”; “Плодова салата”; “Работа с постери”; “Групово съчиняване на история”; “Салата от приказки”; “Ако то си вълшебник”... Комуникативни игри: “Тъжната принцеса”; “”Разкажи ми...”; “Калпак мой триъгълен” ... Игри с пръсти.

12 Задължителни регламентирани
13 ситуации 12 задължителни нерегламентирани

13

14 Работа в екип

15 “Да измислим приказка”
“Веселите рими” “Добър или лош” “В света на буквите” “Вълшебната гора” “Любими герои” “Да измислим приказка”

16 Автори Антоанета Заркова ОДЗ "Мир",гр.Карнобат директор Павлинка Начева ОДЗ "Мир", гр.Карнобат старши учител

17 Благодарим за вниманието!


Изтегли ppt "Готовност на детето за училищен живот"

Сходни презентации


Реклама от Google