Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Мотивация за учене Споделяне на добри практики

Сходни презентации


Презентация по темата: "Мотивация за учене Споделяне на добри практики"— Препис на презентация:

1 Мотивация за учене Споделяне на добри практики
ОУ “ПЕЙО К. ЯВОРОВ” град Бургас – 2019 г.

2 Всяко дете може да постигне своя успех
Екипите за подкрепа на личностно развитие в ОУ”П.К.Яворов” Бургас полагат големи грижи учениците със специални образователни потребности да се чувстват комфортно и да дадат всичко от себе си при овладяване на учебно-възпитателния процес. Училището е с модерно оборудвани класни стаи, с училищна библиотека, с мултимедия, с интерактивни и тъч скрийн дъски.

3 Принципи за мотивация Независимо от възможностите си, всяко детето трябва: да приема подкрепата от своя учител и да вярва в собствените си възможности – положителното отношение мотивира; всеки ден да открива и прави нещо хубаво и ново, да изпитва истинска наслада – удоволствието и радостта мотивират;

4 Принципи за мотивация да приеме себе си като част от другите, да усети, че неговото присъствие е желано и ценено – да се чувстваш значим мотивира; да пожелае да бъде част от училищния живот, да положи усилия и да успее да направи нещо добре само или с приятели – успехът мотивира;

5 Принципи за мотивация да се интересува какво ще научи и ще спечели от това, което върши – личната полза мотивира; да е наясно със задачата, която трябва да изпълни, да разбира правилата и да се включва с готовност в изпълнението й – яснотата мотивира.

6 Стратегии за мотивиране
създаваме подходяща за учене среда с мотивиращи учебни преживявания, като поставяме задачите по забавен начин; съвместно с родителите поставяме реални цели, различни за всеки ученик;

7 Стратегии за мотивиране
изграждаме доверие и уважение в отношенията и показваме искрен интерес към това, което се случва в живота на децата извън учебния процес; насърчаваме и изграждаме вяра, че всеки може да постигне успех, даваме награди и отбелязваме прогреса с положителна обратна връзка: Браво! Можеш! Имаш напредък! Ти успя!;

8 Стратегии за мотивиране
създаваме познавателен интерес чрез увличащо интересно преподаване, като използваме различни методи; осигуряваме нужната дисциплина, която да мотивира чрез поставяне на правила и ясна последователност.

9 За мотивирането - от практиката на педагога
Ученето трябва да бъде възнаграждаващо и да има удовлетвореност от него. Умело комбинираме традиционните методи и форми на обучение с използването на ИКТ. За мотивация използваме успешно: компютри, лаптопи, таблети; интерактивни бели дъски и тъч скрийн дъски; електронни учебници и интернет ресурси - клипчета, 3D анимации; демонстрационни материали;

10 За мотивирането - от практиката на педагога
мултимедийни презентации; практическа работа; образователни, симулативни, двигателни, общи и други игри.

11 За мотивирането - от практиката на педагога
Учениците със СОП участват, според възможностите си, в организираните от училище: извънкласни дейности; занимания по интереси; проекти.

12 За мотивирането - от практиката на ресурсния учител
Всяко дете е като учебник с различно учебно съдържание, според неговите знания, умения и компетенции. Изучаването и познаването на стиловете на учене на децата със СОП е ключът към тяхното разбиране. Интересуваме се и търсим различни практики, които да подпомогнат тези деца.

13 Класната стая-място за учене, игра и почивка
зелено училище; училищна библиотека; игротека; музеи.

14 Изкуството в класната стая
изкуство и грамотност; изкуство и математика.

15 Ние сме различни, но ние сме и специални!
Ние сме различни, но ние сме и специални! Психологът повишава мотивацията за обучение с: игрови методики; рисувателни методики; развитие на фината моторика; развитие на въображението; развиване на мисленето; намаляване на емоционалното напрежение; справяне с различни препятствия; срещи и разговори с родителите.

16 Споделено от педагогическия съветник :
Когато детето усети, че възрастните вярват в него, “наградата” е за всички! Споделено от педагогическия съветник : Успехът ражда успех - игри, упражнения, задачи - интригуващи, развиващи, но не невъзможни, а достъпни. Обратна връзка - информираща, насочваща и винаги окуражаваща. Значимостта на приемането - дейности ЗАЕДНО с групата на връстниците; подкрепа за активно включване във всекидневието на класа. С внимание към силните страни на децата. Включване и изява в извънкласни дейности. „Съединението прави силата“ - най-важното партньорство - между родителите и екипа!

17 на любовта, приемането и подкрепата!
За всяко дете   училището да е оазис на любовта, приемането и подкрепата! Изготвили: Екипи за подкрепа на личностно развитие на деца и ученици със СОП ОУ”Пейо Крачолов Яворов” - Бургас


Изтегли ppt "Мотивация за учене Споделяне на добри практики"

Сходни презентации


Реклама от Google