Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

БЕЗОПАСНОСТ НЕПРЕКЪСНАТОСТ ДИРЕКТНОСТ ПРИВЛЕКАТЕЛНОСТ КОМФОРТ СКОРОСТ

Сходни презентации


Презентация по темата: "БЕЗОПАСНОСТ НЕПРЕКЪСНАТОСТ ДИРЕКТНОСТ ПРИВЛЕКАТЕЛНОСТ КОМФОРТ СКОРОСТ"— Препис на презентация:

1 БЕЗОПАСНОСТ НЕПРЕКЪСНАТОСТ ДИРЕКТНОСТ ПРИВЛЕКАТЕЛНОСТ КОМФОРТ СКОРОСТ КАКВО Е ВЕЛОАЛЕЯ?

2 Велосипедна лента (велолента)
маркировката е непрекъсната линия препоръчителна цветна настилка не е разрешено използването на велолентата от автомобили за движение, маневри и спиране автомобилите могат да пресичат велолентата за достъп до имот или паркинг

3 Препоръчителна велосипедна лента
маркировката е прекъсната линия настилката може и да не е цветна навлизането на автомобили е разрешено автомобилите могат да пресичат велолентата за достъп до имот или паркинг

4 Велосипедна алея (велоалея)
главни велосипедни маршрути високо ниво на безопасност, привлекателност и комфорт в Правилника за прилагане на Закона за движение по пътищата (последно изменение от август 2012 г.), обозначението е със знак Г14 "Задължителен път само за велосипедисти“. на автомобилите не е разрешено да паркират върху велоалеята физическото отделяне от платното за движение може да се постигне чрез хоризонтално отделяне – разделителна ивица, бордюр, антипаркинг колчета и др., или вертикално на различно ниво – на нивото на тротоара или на междинно ниво спрямо него и пътното платно.

5 Велосипеден булевард (велобулевард)
“Автомобилът е гост” вид споделен път главни велосипедни маршрути нискa интензивност на моторизираното движение велосипедистите доминират физически и визуално предимство на велосипедистите – на пътя, на кръстовища високо ниво на безопасност, привлекателност и комфорт

6 Самостоятелни велосипедни алеи
път само за велосипедисти двупосочно движение следва собствен маршрут обикновено през незастроени райони осигуряване на социална безопасност – среда, осветление

7 Двупосочно движение на велосипедисти по еднопосочни улици
повече маршрути за велосипедистите велосипедистите в посоката на движение по улицата карат на автомобилното платно за обратното движение на велосипедистите - велолента или велоалея отделяне на обратното велосипедно движение в началото на улицата с остров

8 Каране на велосипед в пешеходни зони
велосипедисти и пешеходци нямат голяма разлика в маса и скорост разрешаването на велосипедисти в зоните без автомобили: подобрява обслужването на зоната (непрекъснатост на веломрежата) намалява заобикалянията за велосипедистите (директност на веломрежата) Степени на споделяне споделяне без ограничения споделяне с ограничения в пиковия час забрана Споделяне и разделяне много пешеходци – разделяне, алтернативен маршрут малко пешеходци – споделяне, без допълнителна инфраструктура

9 Зони с ограничение на скоростта 30 км/ч и жилищни зони
Успокояване на трафика: Ограничение на скоростта 30 км/ч Подобряване на пътната безопасност намалява възможността да се случи произшествие намалява тежестта на последствията Подобряване на средата Мерки за успокояване на трафика Пренасочване на транзитния трафик

10 НАРЕДБА№ 2 ОТ 29 ЮНИ 2004 Г. ЗА ПЛАНИРАНЕ И ПРОЕКТИРАНЕ НА КОМУНИКАЦИОННО-
ТРАНСПОРТНИТЕ СИСТЕМИ НА УРБАНИЗИРАНИТЕ ТЕРИТОРИИ Приложение № 37 към чл.117, ал.2, чл.118, ал.4 и 5 и чл.120

11 ТАБЛИЦА НА ВИДОВЕТЕ ВЕЛОСИПЕДНИ ПЪТИЩА СПОРЕД ЕВРОПЕЙСКИТЕ ПРЕПОРЪКИ


Изтегли ppt "БЕЗОПАСНОСТ НЕПРЕКЪСНАТОСТ ДИРЕКТНОСТ ПРИВЛЕКАТЕЛНОСТ КОМФОРТ СКОРОСТ"

Сходни презентации


Реклама от Google