Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

НАЦИОНАЛЕН ВОЕНЕН УНИВЕРСИТЕТ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Сходни презентации


Презентация по темата: "НАЦИОНАЛЕН ВОЕНЕН УНИВЕРСИТЕТ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ""— Препис на презентация:

1 НАЦИОНАЛЕН ВОЕНЕН УНИВЕРСИТЕТ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
1

2 НАЦИОНАЛЕН ВОЕНЕН УНИВЕРСИТЕТ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" ПРИЕМ НА КУРСАНТИ
ВОЕННИ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ ФАКУЛТЕТ “ОБЩОВОЙСКОВИ”, ВЕЛИКО ТЪРНОВО Мотопехотни и танкови войски 24 Разузнаване 6 Сигнално разузнаване и електронна война 10 Инженерни войски Войски за ядрена, химическа и биологична защита и екология Танкова и автомобилна техника 21 Материални средства, придвижване и транспорт 27 2

3 НАЦИОНАЛЕН ВОЕНЕН УНИВЕРСИТЕТ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
ВОЕННИ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ ФАКУЛТЕТ “АРТИЛЕРИЯ, ПВО И КИС”, ШУМЕН Полева артилерия 32 Артилерийско и зенитно-ракетно въоръжение, оптика и бойни припаси 5 Военни комуникационни и информационни системи (Компютърни системи и технологии) 12 Военни комуникационни и информационни системи (Комуникационна техника и технологии) 13 Противовъздушна отбрана на войските 6 Зенитно-ракетни войски 17 Радиотехнически войски 10 3 3

4 НАЦИОНАЛЕН ВОЕНЕН УНИВЕРСИТЕТ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
ВОЕННИ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ ФАКУЛТЕТ “АВИАЦИОНЕН”, ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ Летец-пилот 5 Ръководител на въздушното движение Навигационни, комуникационни и информационни системи 7 Радиоелектронно оборудване на летателни апарати Летателни апарати и авиационни двигатели 8 Авиационни електроприборни и автоматични системи Авиационно въоръжение Летищно осигуряване 4

5 НАЦИОНАЛЕН ВОЕНЕН УНИВЕРСИТЕТ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
СРОКОВЕ ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ ЗА КУРСАНТИ В НВУ „Васил Левски”, Велико Търново; Факултет „Артилерия, ПВО и КИС”, Шумен; Факултет “Авиационен”, Долна Митрополия, Военен клуб, Плевен /заявление и състезателен картон/ 25 април-17 юни 2016 г. Във военните окръжия /документи, допълващи комплекта за кандидатстване/ до 1 юли 2016 г. В НВУ „Васил Левски”, Велико Търново; Факултет „Артилерия, ПВО и КИС”, Шумен; Факултет “Авиационен”, Долна Митрополия, Военен клуб, Плевен /документите, допълващи комплекта за кандидатстване/ до 7 юли 2016 г г. 5

6 НАЦИОНАЛЕН ВОЕНЕН УНИВЕРСИТЕТ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
КОНКУРСНИ ИЗПИТИ Полагане на общообразователен тест като конкурсен изпит. Оценката от общообразователен тест може да бъде заменена от: ДЗИ по география и икономика, история и цивилизация, физика и астрономия, химия и опазване на околната среда, биология и здравно образование и цикъл „Философия”, положен през годините от 2008 до 2016 Конкурсен изпит положен през 2016 година по математика, география, история, биология, физика, химия, екология, икономика, философия или общообразователен тест, в други, акредитирани висши училища в България Курсантите се приемат за обучение чрез конкурсни изпити, които се провеждат в Националния военен университет “В. Левски”, Велико Търново. Кандидатите за курсанти трябва да се явят от до часа на година. 6

7 НАЦИОНАЛЕН ВОЕНЕН УНИВЕРСИТЕТ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
КОНКУРСНИ ИЗПИТИ Дати на провеждане на конкурсни изпити: Общообразователен тест на г. Кандидатите за курсанти задължително: решават писмен тест по чужд език по избор - английски, френски или немски на г. явяват се на тест на физическа годност, съгласно отделен график г. Психологична оценка (годност) За специализациите „Летец-пилот” и „Ръководител на въздушното движение” се извършва по специална методика във Военномедицинска академия, София г. За всички специализации, без “Летец-пилот” и “Ръководител на въздушното движение”, се извършва в НВУ „Васил Левски” и се състои в провеждане на психологическо тестиране и интервю г. 7

8 Психологичната оценка (годност) на останалите кандидат-курсанти
НАЦИОНАЛЕН ВОЕНЕН УНИВЕРСИТЕТ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" Психологичната оценка (годност) на останалите кандидат-курсанти Провежда се на посочените дати от 8.00 часа г г г. г г г. г г г. г г г. г г г. г г г. 8

9 НАЦИОНАЛЕН ВОЕНЕН УНИВЕРСИТЕТ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
МЕДИЦИНСКО ОСВИДЕТЕЛСТВАНЕ Състои се в пълни медицински прегледи. В периода г. имат право да се явяват кандидатите за курсанти за всички специализации, без “Летец-пилот” и “Ръководител на въздушното движение”, подали документи и явявали се на предварителни изпити или ползващи оценка от ДЗИ. Явяват се самостоятелно във Военномедицинска академия, София. ПРИЕМНА КОМИСИЯ Заседанието на приемната комисия ще се проведе на 12 юли 2016 година от 9:00 часа в Национален военен университет “Васил Левски” 9

10 НАЦИОНАЛЕН ВОЕНЕН УНИВЕРСИТЕТ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
ПРИЕМ НА СТУДЕНТИ ГРАЖДАНСКИ СПЕЦИАЛНОСТИ ФАКУЛТЕТ “ОБЩОВОЙСКОВИ” ВЕЛИКО ТЪРНОВО Специалности Редовна Задочна Дистанционна Стопанска логистика 15 20 Логистика на сигурността 10 - Индустриален мениджмънт 17 Автомобилна техника и транспортна логистика 10

11 НАЦИОНАЛЕН ВОЕНЕН УНИВЕРСИТЕТ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
ГРАЖДАНСКИ СПЕЦИАЛНОСТИ ФАКУЛТЕТ “ОБЩОВОЙСКОВИ”, ВЕЛИКО ТЪРНОВО Специалности Редовна Задочна Защита на населението и инфраструктурата 10 Строителни и специални машини - Национална и регионална сигурност 20 Защита на населението от бедствия, аварии и катастрофи 15 11

12 НАЦИОНАЛЕН ВОЕНЕН УНИВЕРСИТЕТ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
ГРАЖДАНСКИ СПЕЦИАЛНОСТИ ФАКУЛТЕТ “АРТИЛЕРИЯ, ПВО И КИС”, ШУМЕН Специалности Редовна Задочна Комуникационна техника и технологии 8 12 Компютърни системи и технологии 18 Компютърни технологии за проектиране Електронни системи за охрана, наблюдение и контрол Административна и информационна сигурност 15 12

13 НАЦИОНАЛЕН ВОЕНЕН УНИВЕРСИТЕТ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
ГРАЖДАНСКИ СПЕЦИАЛНОСТИ ФАКУЛТЕТ “АВИАЦИОНЕН”, ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ Специалности Редовна Задочна Автоматика, информационна и управляваща техника 6 12 Авиационна електроника 10 Авиационна техника и технологии 8 13

14 СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ
НАЦИОНАЛЕН ВОЕНЕН УНИВЕРСИТЕТ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ Подаване на заявление и състезателен картон Подаване на документи, допълващи комплекта за кандидатстване В НВУ „Васил Левски”, Велико Търново, Факултет „Артилерия, ПВО и КИС”, Шумен, Факултет “Авиационен”, Долна Митрополия, Военен клуб, Плевен 25 април-29 юни 2016 г. 10 юли 2016 г. Във военните окръжия 25 април-24 юни 2016г. 1 юли 2016 г. 14

15 Оценката от общообразователния тест може да бъде заменена от:
НАЦИОНАЛЕН ВОЕНЕН УНИВЕРСИТЕТ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" КОНКУРСНИ ИЗПИТИ Кандидатите за всички специалности полагат общообразователен тест на година. Оценката от общообразователния тест може да бъде заменена от: ДЗИ по география и икономика, история и цивилизация, физика и астрономия, химия и опазване на околната среда, биология и здравно образование и цикъл „Философия”, положен през годините от 2008 до 2016 Конкурсен изпит положен през 2016 година по математика, география, история, биология, физика, химия, екология, икономика, философия или общообразователен тест, в други, акредитирани висши училища в България 15

16 НАЦИОНАЛЕН ВОЕНЕН УНИВЕРСИТЕТ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
КЛАСИРАНЕ И ЗАПИСВАНЕ Първо класиране – на 14 юли 2016 г. Записване на приетите за студенти на първо класиране 15-18 юли 2016 г. Второ класиране – на 19 юли 2016 г. Записване на приетите за студенти на второ класиране 20-21 юли 2016 г. Обявяване на незаетите места по специалности и форми на обучение на сайта на НВУ „Васил Левски” и датата за тяхното попълване 22 юли 2016 г. 16

17 Велико Търново, Плевен, Шумен
НАЦИОНАЛЕН ВОЕНЕН УНИВЕРСИТЕТ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" ПРЕДВАРИТЕЛНИ ИЗПИТИ Велико Търново, Плевен, Шумен Общообразователен тест 9.00 – часа 12 март 2016г. 26 март 2016 г. 2 април 2016 г. 9 април 2016 г. 16 април 2016 г. Писмен тест по английски, френски или немски език (за военните специализации) 9.00 – часа 23 април 2016 г. Изпит за физическа годност 14.30 – часа 17

18 НАЦИОНАЛЕН ВОЕНЕН УНИВЕРСИТЕТ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Общообразователен тест 10.00 – часа Писмен тест по английски, френски или немски език (за военните специализации) 15.00 – часа Пловдив Военно окръжие, ул. ,,Велико Търново” №75 27 февруари 9 април Монтана Военно окръжие, ул. “Безимена” №1 10 март Добрич Военно окръжие, бул. “Добруджа” №4 15 март Сливен Военно окръжие, бул. “Ген. Скобелев” №4 17 март 16 април Бургас Професионална гимназия по електроника и електротехника 19 март Хасково Военно окръжие, ул. ,,Ком” №3 22 март 10 април Стара Загора Военно окръжие, ул. ,, Св. Княз Борис” №55 26 март Кюстендил Езикова гимназия „Д-р Петър Берон” 2 април 18

19 НАЦИОНАЛЕН ВОЕНЕН УНИВЕРСИТЕТ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
ТЕЛЕФОНИ: Връзки с обществеността: 062/ Информационен център: 062/ Изнесен приемен център: 062/ е-mail: web site: 19

20 НАЦИОНАЛЕН ВОЕНЕН УНИВЕРСИТЕТ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
ТЕЛЕФОНИ: Факултет „Артилерия, ПВО и КИС”, Шумен централа: , вътрешни 54218, 54231, Военен клуб, Плевен Факултет „Авиационен”, Долна Митрополия 064  web site: е-mail: 20

21 НАЦИОНАЛЕН ВОЕНЕН УНИВЕРСИТЕТ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
21


Изтегли ppt "НАЦИОНАЛЕН ВОЕНЕН УНИВЕРСИТЕТ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ""

Сходни презентации


Реклама от Google