Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ

Сходни презентации


Презентация по темата: "ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ"— Препис на презентация:

1 ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ
Сесия май-юни 2015 г. Регионален инспекторат по образованието - Благоевград

2 Дати за провеждане на ДЗИ
Сесия май-юни БЕЛ – 20 май 2015 г., начало часа ІІ ДЗИ – 22 май 2015 г., начало часа ДЗИ по желание - от 26 май до 05 юни 2015 г.

3 Дейности по ДЗИ Подаване на заявления за допускане до ДЗИ на зрелостниците: от г. до г. В заявлението зрелостникът посочва както изпита по БЕЛ, така и втория задължителен зрелостен изпит, който е по избор между предметите: чужд език (английски, немски, френски, испански, италиански, руски), математика, физика и астрономия, биология и здравно образование, химия и опазване на околната среда, история и цивилизация, география и икономика и предметен цикъл „Философия”. Освен на задължителните изпити, зрелостниците могат да се явят и на изпит по желан от тях предмет, което също се отбелязва в заявлението. ЗАЯВЛЕНИЕ СЛ. БЕЛЕЖКА

4 Дейности по ДЗИ Издаване на служебна бележка за допускане до ДЗИ /Служебни бележки, изпратени от РИО, се дават само на допуснатите/: до г. Обявяване на списъците с разпределението на зрелостниците по училища, сгради и зали: още същия ден Обявяване на резултатите от ДЗИ: до г. СЛ. БЕЛЕЖКА

5 До 19.05.2015 г. за допускане до ДЗИ, само на зрелостник, който
Училищната комисия издава служебна бележка за допускане до ДЗИ, само на зрелостник, който успешно е завършил 12 клас !!!

6 Съгласно чл. 24, ал. 6 от ЗНП – В дипломата за средно образование на учениците, които се обучават за придобиване на професионално образование, в графата за положени държавни зрелостни изпити по ал. 4 по тяхно желание се вписва средноаритметичната оценка от оценките от държавните изпити за придобиване на професионална квалификация.

7 Изпит по общообразователен предмет, невключен в диплома за средно образование /чл.9а и чл.9б от Наредба №3/ г./ Заявленията се подават до началника РИО. Допускането до изпита (издаването на служебна бележка за допускане) става в определено със заповед на началника на РИО училище. Същото училище издава Удостоверение по общообразователен предмет, невключен в диплома за средно образование. Началникът на РИО определя училището, в което ще се яви кандидатът.

8 Информация за ДЗИ Сайта на РИО - http://www.rio-blg.com/ в раздел ДЗИ.
Сайта на РИО в раздел ДЗИ.

9 Регионалният инспекторат по образованието – Благоевград,
Регионалният инспекторат по образованието – Благоевград, пожелава на всички успешно организиране и провеждане на държавни зрелостни изпити, ползотворно сътрудничество и партньорство в защита на интересите на зрелостниците!


Изтегли ppt "ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ"

Сходни презентации


Реклама от Google