Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

СУ "ОТЕЦ ПАИСИЙ" ГР. МАДАН ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2018-2019 Г.

Сходни презентации


Презентация по темата: "СУ "ОТЕЦ ПАИСИЙ" ГР. МАДАН ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2018-2019 Г."— Препис на презентация:

1 СУ "ОТЕЦ ПАИСИЙ" ГР. МАДАН ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА Г.

2 предстои Ви да продължите обучението си в осми клас
предстои Ви да продължите обучението си в осми клас . За да Ви подпомогнем при вземането на решение, Ви предоставяме следната информация: УВАЖАЕМИ СЕДМОКЛАСНИЦИ,

3 ПРИЕМ В ОСМИ КЛАС СЛЕД ЗАВЪРШВАНЕ НА ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА
ПРОФИЛ „ЧУЖДИ ЕЗИЦИ“ с интензивно изучаване на английски език 1 паралелка, 26 ученици форма на прием – след успешно полагане на приемни изпити по български език и литература и математика /НВО/

4 ПРОФИЛИРАЩИ ПРЕДМЕТИ:
СРОК НА ОБУЧЕНИЕ: 5 години (VIII - XII клас) ПРОФИЛИРАЩИ ПРЕДМЕТИ: Английски език Немски език Български език и литература География и икономика

5 БАЛООБРАЗУВАЩИ ПРЕДМЕТИ:
1.УДВОЕНАТА ОЦЕНКА ОТ НВО ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА 2.УДВОЕНАТА ОЦЕНКА ОТ НВО ПО МАТЕМАТИКА 3.ОЦЕНКАТА ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ОТ СВИДЕТЕЛСТВОТО ЗА ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ 4.ОЦЕНКАТА ПО ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ ОТ СВИДЕТЕЛСТВОТО ЗА ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

6 ПРОФИЛ “ПРИРОДНИ НАУКИ” с разширено изучаване на английски език
1 паралелка, 26 ученици форма на прием – след успешно полагане на приемни изпити по български език и литература и математика /НВО/

7 5 години (VIII - XII клас)
СРОК НА ОБУЧЕНИЕ: 5 години (VIII - XII клас) ПРОФИЛИРАЩИ ПРЕДМЕТИ Биология и здравно образование Химия и опазване на околната среда Български език и литература География и икономика

8 БАЛООБРАЗУВАЩИ ПРЕДМЕТИ:
1.УДВОЕНАТА ОЦЕНКА ОТ НВО ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА 2.УДВОЕНАТА ОЦЕНКА ОТ НВО ПО МАТЕМАТИКА 3.ОЦЕНКАТА ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ОТ СВИДЕТЕЛСТВОТО ЗА ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ 4.ОЦЕНКАТА ПО БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ ОТ СВИДЕТЕЛСТВОТО ЗА ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

9 БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА - 21.05.2018г. МАТЕМАТИКА - 23.05.2018г.
ПРИЕМНИ ИЗПИТИ /НВО/: БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА -  г. МАТЕМАТИКА -  г.

10 Дати за записване: ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ: – г.вкл. І ЕТАП – г г. вкл. ІІ ЕТАП – г г. вкл. ІІІ ЕТАП – г г. вкл.

11 УЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ ОСИГУРЯВА НА СВОИТЕ УЧЕНИЦИ:
съвременно и перспективно обучение; висок професионализъм на педагогическия колектив; конкурентоспособност на учениците; съвременна училищна база.

12 БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕТО!
БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕТО! НАПРАВЕТЕ ПРАВИЛНИЯ ИЗБОР! ОЧАКВАМЕ ВИ!


Изтегли ppt "СУ "ОТЕЦ ПАИСИЙ" ГР. МАДАН ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2018-2019 Г."

Сходни презентации


Реклама от Google