Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

ПМГ “Яне Сандански”, Гоце Делчев

Сходни презентации


Презентация по темата: "ПМГ “Яне Сандански”, Гоце Делчев"— Препис на презентация:

1 ПМГ “Яне Сандански”, Гоце Делчев
ПРИЕМ В V КЛАС ПМГ “Яне Сандански”, Гоце Делчев

2 ПМГ „ЯНЕ САНДАНСКИ“ СЕ СЪРЕВНОВАВА С УЧИЛИЩАТА С НАЙ-ДОБЪР РЕЗУЛТАТ НА НВО СЛЕД ЗАВЪРШЕН VII КЛАС
Населено място Име на училището среден брой точки Варна МГ “Д-р Петър Берон” 52 София Частно основно училище “Света София” 51,02 Пловдив МГ “Акад. Кирил Попов” 50,94 СМГ 50,64 Русе Профилирана МГ “П. Хилендарски” 49,84 Първа частна МГ 49,45 Стара Загора ПМГ “Гео Милев” 48,74 Бургас ПМГ “Акад. Н. Обрешков” 48,71 Първо частно основно училище 47,25 Враца ПМГ “Акад. Иван Ценов” 46,84 Гоце Делчев ПМГ „Яне Сандански“ 45,51

3 СРЕДЕН БРОЙ ТОЧКИ В НАЦИОНАЛЕН МАЩАБ И ПМГ „ ЯНЕ САНДАНСКИ“
СРЕДЕН БРОЙ ТОЧКИ В НАЦИОНАЛЕН МАЩАБ И ПМГ „ ЯНЕ САНДАНСКИ“

4 Средна успеваемост по предмети в ПМГ „Яне Сандански“ – VII клас
Имаме стабилност в годините по отношение на високата успеваемост на учениците на НВО по учебните предмети, по-които се провежда.

5 Съпоставка на средния успех по БЕЛ от приемния изпит и НВО на първите 10 училища в област Благоевград Нашето училище е на трето място по резултатите по БЕЛ сред първите 10 училища в област Благоевград.

6 Сравнение на средния успех от НВО по БЕЛ на ПМГ “Яне Сандански” с училищата от община Гоце Делчев
Безспорно нашето училище е с най-висок резултат по БЕЛ сред училищата в община Гоце Делчев. Това говори за постоянната, целенасочената и задълбочената работа на учителя по посока създаване на умения у учениците за решаване на тестове и за писане на трансформиращ преразказ.

7 Първите 10 училища по успех на приемен изпит и НВО по математика за област Благоевград
ПМГ „Яне Сандански“ заема трето място по резултатите от изпита по математика и НВО в област Благоевград.

8 ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ПРИЕМА В V КЛАС В ПМГ „ЯНЕ САНДАНСКИ“
Всеки ученик, който: успешно е завършил началния етап на основно образование;  се е явил на Националното външно оценяване в IV клас;  се е явил на поне две от следните състезанията: областен кръг на олимпиадата по математика – г.; областен кръг на математическо състезание „Европейско кенгуру“ – г.; пролетни математически състезания – г.; математическо състезание „ Питагор“ за ученици от IV клас – г.; математическо състезание „Откриване на млади таланти“ г.

9 БАЛООБРАЗУВАНЕ Балът за класиране се образува като сбор от:
точките, получени на Националното външно оценяване по математика; успеха, изчислен като средноаритметична стойност след превръщането на оценките по учебните предмети в точки; броя на точките от двата най-високи индивидуални резултата измежду постигнатите на математическите състезания, след умножение със съответния коефициент; Коефициентите за посочените състезания са: областен кръг на олимпиадата по математика - 10 областен кръг на математическото състезание „Европейско кенгуру” – 3.2 пролетни математически състезания за ученици от IV клас - 12 математическо състезание „Питагор“ за ученици от IV клас – 4 Откриване на млади таланти - 6

10 Пример за резултатите на ученик при най-добро представяне
Име на състезанието Максимален брой точки по регламент Коефицент Максимален брой точки 1. Областен кръг на олимпиада по математика 21 10 210 2. Европейско кенгуру 100 3,2 320 3. Пролетно математическо състезание 26 12 312 4. Математическо състезание „Питагор“ 4 400 5. Откриване на млади таланти 45 6 270 6. Външно оценяване 20 1 7. Удостоверение за завършен начален етап 50 Максимален брой точки за участие в класирането (бал) 790 т.

11 Пример за резултатите на един ученик
Име на състезанието Брой точки постигнати от ученика Коефицент Брой точки 1. Областен кръг на олимпиада по математика 4 10 40 2. Европеско кенгуру 84 3,2 268,8 3. Пролетно математическо състезание 21 12 252 4. Математическо състезание „Питагор“ 82 328 5. Откриване на млади таланти 5 6 30 Външно оценяване 20 1 6. Удостоверение за завършен начален етап 50 Максимален брой точки за участие в класирането (бал) 666,8 т.

12 Срок за приемане на заявленията: 03.06.-07.06.2019 г.
КЛАСИРАНЕ В класирането за прием участват ученици, които са: подали заявление до директора на ПМГ „Яне Сандански“ – Гоце Делчев; представили копие на удостоверение за завършен начален етап. Класирането се извършва в низходящ ред от училищна комисия. Срок за приемане на заявленията: г.

13 КЛАСИРАНЕ 1. В случай че има кандидати с бал, равен на бала на последния приет, и с броя им се надхвърля утвърденият прием, то тези кандидати се класират в низходящ ред по резултатите от НВО. 2. Ако след класирането по т. 1 все още се надхвърля утвърденият прием, то тези кандидати се класират в низходящ ред по точките от математическо състезание „Питагор“. 3. Ако след класирането по т. 2 все още се надхвърля утвърденият прием, то тези кандидати се класират в низходящ ред по точките от състезанието „Европейско кенгуру“.  4. Ако след класирането по т. 3 все още се надхвърля утвърденият прием, то тези кандидати се класират в низходящ ред с най-висок резултат от едно от състезанията неучаствали в балообразуването. При прилагане на т.2 и т.3 точките от състезание, на което ученикът не е участвал, се приемат 0 (нула) точки.

14 КЛАСИРАНЕ Над утвърдения брой ученици в държавния план- прием може да се приемат: Близнаци, когато поне един от тях е приет по реда на този Регламент и отговаря на условията по чл.5. Ученик с двама починали родители при заявено от него желание и ако отговаря на условията по чл. 5.

15 ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ПРИЕМ В V КЛАС
Вид дейност Срок 1. Приемане на заявления по образец за прием в V клас, и копие от удостоверението за завършен начален етап на основно образование. г г. 2. Класиране на кандидатстващите ученици по низходящ ред по общия брой точки, съгласно Регламента и методиката за прием в Vклас в ПМГ „Яне Сандански”. г г. 3. Записване на приетите ученици с оригинала на удостоверението за завършен начален етап на основно образование. 18.06., и г. 4. Обявяване броя на незаетите места (ако има такива). След ч. на г. 5 Обявяване на списъците на следващите по низходящ ред ученици в зависимост от броя на останалите незаети места. До г. 6. Записване на следващите по низходящ ред ученици с оригинална на удостоверението за завършен начален етап на основно образование. до 17.30ч. на г.

16 НА ВСИЧКИ ЧЕТВЪРТОКЛАСНИЦИ
УСПЕХ!


Изтегли ppt "ПМГ “Яне Сандански”, Гоце Делчев"

Сходни презентации


Реклама от Google