Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ

Сходни презентации


Презентация по темата: "СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ"— Препис на презентация:

1 СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ
“СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ”, ДУПНИЦА

2 ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2011/2012 г. след завършен СЕДМИ клас

3 Училището ще приеме ученици след завършен СЕДМИ клас
За учебната г. Училището ще приеме ученици в ТРИ паралелки след завършен СЕДМИ клас

4 ПРОФИЛ “ЧУЖДОЕЗИКОВ” ВАРИАНТ “АНГЛИЙСКИ С ИСПАНСКИ ЕЗИК” 26 ученици
Интензивно изучаване на английски и испански език

5 БАЛООБРАЗУВАЩИ ПРЕДМЕТИ
2 пъти тест по БЕЛ 2 пъти тест по математика От Удостоверението за завършен седми клас: оценката по БЕЛ оценката по МАТЕМАТИКА

6 ПРОФИЛИРАЩИ ПРЕДМЕТИ Английски език – І ЧЕ – ІХ - ХІІ клас
Испански език – ІІ ЧЕ - ІХ – ХІІ клас Български език и литература – в Х, ХІ и ХІІ клас Информационни технологии – в ХІІ клас

7 НЕПРОФИЛИРАНА ПОДГОТОВКА – в ХІ и ХІІ клас
НЕПРОФИЛИРАНА ПОДГОТОВКА – в ХІ и ХІІ клас В ХІ клас – Информационни технологии В ХІІ клас – по избор - един от следните предмети: История и цивилизация; География и икономика Математика

8 Изучаване предмети на английски език
В ІХ клас – биология, химия, история, география В Х – ХІІ клас – химия, история, география

9 ПРОФИЛ “ЧУЖДОЕЗИКОВ” ВАРИАНТ “ИСПАНСКИ С АНГЛИЙСКИ ЕЗИК” 26 ученици
Интензивно изучаване на испански и английски език

10 ПРОФИЛИРАЩИ ПРЕДМЕТИ Английски език – І ЧЕ – ІХ - ХІІ клас
Испански език – ІІ ЧЕ - ІХ – ХІІ клас Български език и литература – в Х, ХІ и ХІІ клас Информационни технологии – в ХІІ клас

11 БАЛООБРАЗУВАЩИ ПРЕДМЕТИ
2 пъти тест по БЕЛ 2 пъти тест по математика От Удостоверението за завършен седми клас: оценката по БЕЛ оценката по МАТЕМАТИКА

12 НЕПРОФИЛИРАНА ПОДГОТОВКА – в ХІ и ХІІ клас
НЕПРОФИЛИРАНА ПОДГОТОВКА – в ХІ и ХІІ клас В ХІ клас – Информационни технологии В ХІІ клас – по избор - един от следните предмети: История и цивилизация; География и икономика Математика

13 Изучаване предмети на испански език
в ІХ – ХІІ клас физика и астрономия химия и опазване на околната среда

14 УЧИЛИЩЕТО Е ВКЛЮЧЕНО В СПОРАЗУМЕНИЕ
УЧИЛИЩЕТО Е ВКЛЮЧЕНО В СПОРАЗУМЕНИЕ от 2001 г. – между Кралство Испания и Р България Това осигурява на учениците: Еднократни стипендии Испански дипломи Пътуване в Испания Участие в различни конкурси Ако имат отличен успех! Преподавател – испанец

15 СИП /свободно-избираема подготовка/ - по желание
ІІІ чужд език различен от изучаваните два чужди езика /по избор/ в Х, ХІ и ХІІ клас

16 ПРОФИЛ “ТЕХНОЛОГИЧЕН”
ВАРИАНТ “ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ” 26 ученици Интензивно изучаване на АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

17 БАЛООБРАЗУВАЩИ ПРЕДМЕТИ
1 път тест по БЕЛ 3 пъти тест по МАТЕМАТИКА От Удостоверението за завършен седми клас: оценката по МАТЕМАТИКА оценката по ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

18 ПРОФИЛИРАЩИ ПРЕДМЕТИ Информационни технологии – в ІХ - ХІІ клас
Английски език – І Чужд език – в ІХ - ХІІ Немски език – ІІ Чужд език – в Х – ХІІ клас Математика – в ХІ и ХІІ клас

19 НЕПРОФИЛИРАНА ПОДГОТОВКА – в ХІІ клас
НЕПРОФИЛИРАНА ПОДГОТОВКА – в ХІІ клас Български език и литература

20 СИП /свободно-избираема подготовка/ - по желание
Информационни технологии или ІІІ чужд език различен от изучаваните два чужди езика /по избор/ - в Х, ХІ и ХІІ клас

21 Изучаване предмети на английски език
в ІХ клас: биология, химия, история, география в Х – ХІІ клас: химия, история, география

22 СИП /свободно-избираема подготовка/ - по желание
ІІІ чужд език различен от изучаваните два чужди езика /по избор/ в Х, ХІ и ХІІ клас

23 УЧИЛИЩЕТО ПРЕДЛАГА Материално-техническа база – много добра
Училищен стол – модерен Съвременни компютърни кабинети Учители – специалисти по всички учебни предмети Учители-филолози по чужд език Учители – предметници – за учебните предмети, които се изучават на чужд език

24 ЩЕ СЕ РАДВАМЕ ДА ИЗБЕРЕТЕ НАШЕТО УЧИЛИЩЕ !


Изтегли ppt "СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ"

Сходни презентации


Реклама от Google