Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ

Сходни презентации


Презентация по темата: "ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ"— Препис на презентация:

1 ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ
2019 ГОДИНА

2 Колко и какви са ДЗИ? Задължителни: Български език и литература
Учебен предмет по избор от задължителната подготовка Допълнителни – по желание

3 От кои учебни предмети се избират ?
Математика Чужд език -Английски език, Немски език, Френски език, Испански език Философски цикъл История и цивилизация География и икономика Физика и астрономия Биология и здравно образование Химия и опазване на околната среда

4 Какво представляват ДЗИ?
Вид – писмени и анонимни Времетраене – 4 астрономически часа Учебно съдържание – учебния материал от задължителната подготовка Формат – тест с различна структура в зависимост от учебния предмет Оценяване – 100 точки

5 Начало на процедурата От г. – г.г. всеки зрелостник подава заявление за допускане до ДЗИ, в което посочва и предмета за ДЗИ по избор. След регистриране на заявленията в софтуерния продукт – промени не се правят.

6 Важни дати Връщане на всички книги, взети от библиотеката до г. Подаване на заявление за промяна на оценката от г. до г. Заседание на зрелостната комисия за допускане на изпити за промяна на оценката г. Оформяне на годишните оценки до г.

7 Важни дати Изпити за промяна на оценката – 16.05.2019 и 17.05.2019 г.
Последен учебен ден за 12 клас – г. Заседание на зрелостната комисия за допускане до ДЗИ – г. Издаване на служебна бележка на учениците за допускане до ДЗИ – до г. Всеки зрелостник получава ЛИЧНО служебната бележка за допускане до ДЗИ .

8 Дати на ДЗИ Сесия май-юни
Български език и литература – 21 май 2019 г., начало 8:00 ч. Втори държавен зрелостен изпит – 23 май 2019 г., начало 8:00 ч. Държавен зрелостен изпит по желание на ученика – в периода 28 май 2019 г. – 31 май 2019 г.

9 Дати на ДЗИ Сесия август-септември
Български език и литература – 28 август 2019г., начало 8:00ч. Втори държавен зрелостен изпит – 29 август 2019 г., начало 8:00ч. Държавен зрелостен изпит по желание на ученика – в периода 30 август 2019 г. – 4 септември 2019 г.

10 Важни дати за сесия август - септември
г. – г. – подаване на заявления (по образец) за допускане до държавни зрелостни изпити Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити –  г.

11 Важни дати Обявяване на резултатите от ДЗИ – до 13.06.2019 г.
СЕСИЯ МАЙ-ЮНИ Обявяване на резултатите от ДЗИ – до г. СЕСИЯ АВГУСТ-СЕПТЕМВРИ Обявяване на резултатите от ДЗИ – до г.

12 В деня на изпита Зрелостникът влиза в изпитната зала с документ за самоличност (лична карта, паспорт, свидетелство за управление на МПС) и със служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити; Носи и ползва на всеки държавен зрелостен изпит химикалка, която пише с черен цвят, молив и гума, а за изпита по математика – линия, пергел, транспортир, триъгълник.

13

14

15

16

17 Диплома за средно образование
А . Раздел ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПОДГОТОВКА

18 Информационни технологии – 11, 12 клас ЗИП
Б. Раздел - ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ИЗБИРАЕМА ПРОФИЛИРАНА ПОДГОТОВКА Български език и литература – 11 , 12 клас Първи чужд език – 9,10,11,12 клас Втори чужд език – 9,10,11,12 клас Четвърти профилиращ предмет – 12 клас ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ИЗБИРАЕМА ПРОФИЛИРАНА ПОДГОТОВКА Математика – 11 клас - ЗИП Информационни технологии – 11, 12 клас ЗИП

19 Г. Раздел ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ
Първи ДЗИ – Български език и литература Втори ДЗИ – по Избор ОЦЕНКАТА СЕ ФОРМИРА КАТО СРЕДНО АРИТМЕТИЧНО ОТ ДВАТА ДЗИ

20

21 Успех на всички зрелостници !


Изтегли ppt "ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ"

Сходни презентации


Реклама от Google