Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Резултати от държавни зрелостни изпити 2009 – септемврийска сесия

Сходни презентации


Презентация по темата: "Резултати от държавни зрелостни изпити 2009 – септемврийска сесия"— Препис на презентация:

1 Резултати от държавни зрелостни изпити 2009 – септемврийска сесия
Министерство на образованието, младежта и науката Дирекция “Политика в общото образование”

2 ДЗИ 2009 (септемврийска сесия) – факти и цифри
ДЗИ 2009 (септемврийска сесия) – факти и цифри Общо явили се зрелостници: 14020, което е с 3740 души повече от 2008 г. По български език и литература са оценени 4258 зрелостници (две работи са анулирани), което е с 649 души повече от 2008 г. По другите предмети са се явили общо 9749 зрелостници, което е с 3078 души повече от 2008 г. (на втората задължителна матура). Най-много зрелостници са се явили на матура по география и икономика – 6967 души, което е 71,46% от всички участници. На матура по желание са се явили 13 зрелостници. Общ брой двойки, получени по време на ДЗИ – 7101, или средно 50,65% от всички явили се Най-голям е процентът двойки по география – 63,61% от всички явили се, а най-малък – по английски език - 10,09% Общ брой отлични оценки, получени по време на ДЗИ – 86, или средно 0,61% от всички явили се.

3 ДЗИ 2009 (септемврийска сесия) – факти и цифри
ДЗИ 2009 (септемврийска сесия) – факти и цифри Изпит Брой заявени изпити Брой явили се Първи Втори ДЗИ по желание Български език и литература 5540 4258 Математика 667 12 630 7 История и цивилизация 862 3 717 2 Физика и астрономия 58 45 География и икономика 8083 1 6967 Химия и опазване на околната среда 48 Философски цикъл 397 334 Биология и здравно образование 782 4 631 Английски език 384 337 Руски език 33 29 Немски език 5 Испански език Френски език ОБЩО 11336 24 9749 13

4 ДЗИ 2009 (септемврийска сесия) – факти и цифри
ДЗИ 2009 (септемврийска сесия) – факти и цифри

5 ДЗИ 2009 (септемврийска сесия) – факти и цифри
ДЗИ 2009 (септемврийска сесия) – факти и цифри

6 ДЗИ 2009 (септемврийска сесия) – факти и цифри
ДЗИ 2009 (септемврийска сесия) – факти и цифри БЕЛ М ИЦ ФА ГИ ХООС ФЦ БЗО АЕ НЕ ФЕ РЕ ИЕ слаб 1460 332 424 14 4432 25 93 274 34 7 среден 2128 219 204 27 2255 21 104 249 112 10 добър 555 60 74 3 256 2 89 71 97 5 1 мн. добър 91 18 12 24 39 65 отличен 9 29 4

7 ДЗИ 2009 (септемврийска сесия) – факти и цифри
ДЗИ 2009 (септемврийска сесия) – факти и цифри

8 ДЗИ 2009 (септемврийска сесия) – факти и цифри
ДЗИ 2009 (септемврийска сесия) – факти и цифри


Изтегли ppt "Резултати от държавни зрелостни изпити 2009 – септемврийска сесия"

Сходни презентации


Реклама от Google