Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Първи стъпки в ПЪРВИ КЛАС

Сходни презентации


Презентация по темата: "Първи стъпки в ПЪРВИ КЛАС"— Препис на презентация:

1 Първи стъпки в ПЪРВИ КЛАС
ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ПРОФЕСОР ДОКТОР АСЕН ЗЛАТАРОВ” ГРАД СМОЛЯН представя Първи стъпки в ПЪРВИ КЛАС В помощ на родителите на учениците от І б клас

2 Училището... ІІ ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ПРОФЕСОР ДОКТОР АСЕН ЗЛАТАРОВ”
ІІ ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ПРОФЕСОР ДОКТОР АСЕН ЗЛАТАРОВ” Директор НИКОЛАЙ КОЛЕВ *телефон у-ще:

3 Госпожата... Мария Ташева Иглика Хаджиева 0878437402 0878389582
класен ръководител І б клас Иглика Хаджиева възпитател І б клас GSM: За контакти: GSM

4 Подготовката за училище не е
досадно бреме – тя е прозорец на възможност. Възможност за изграждане на по-дълбоко чувство за отговорност. Възможност за създаване на умения за по-пълноценно общуване. Възможност за формиране на способности за учене през целия живот.

5 Звездите в очите Емоционалното състояние на детето е по-важно от вкопчването в детайлите. Стараем се да подсигурим на децата си пълния реквизит от материали, помагала и учебници, но важно е да не забравяме да осигурим най-важното – времето,отделено за тях, грижата и емоционалната подкрепа. Знаем ли как се чувства нашето дете днес, какво мисли то за училището и новата си роля на ученик?

6 Вие не сте партньор на училището – училището е ваш партньор!
Вашето мнение има значение Авторитет за детето е родителят Авторитет за ученика става и учителят Конфронтацията между авторитетите е пагубна за успеха на децата

7 Най-силното ни оръжие е безусловната обич.
Главната ни задача е да помогнем на детето да се чувства ценено и да вярва в способностите си. Основното ни предизвикателство е да изградим качествени човешки отношения между нас, възрастните, между възрастните и децата и между самите деца.

8 Как да работим заедно: Да не се скъпим на похвали;
Да хвалим детето, критикувайки изпълнението, а не личността; Дори и в морето на неуспехи, можем да намираме островче на успеха и да се закрепваме за него; Трябва да поставяме пред детето само конкретни цели и да не задаваме няколко задачи едновременно; Да му създадем увереност, че се гордеем с него; Да се обръщаме към него като към възрастен човек и като пълноправен участник в семейния и училищния живот

9 Учебен план Бълг.ез. и литература /четене и писане/ - 7 ч.
Математика – 4 ч. Роден край – 1 ч. Музика – 2 ч. Изобразително изкуство – 2 ч.- Домашен бит и техника– 1 ч. Физическо възпитание – 3 ч. Час на класа – 1 ч. ЗИП – БЕЛ – 1 ч. ЗИП – АЕ- 1 ч. ЗИП- ФВС- 1 ч.

10 Организация на учебния процес Организация на учебния процес
Приемане в училище 7:30 – 7:50 ч Час Начало Край 1-ви 8.00ч 8.35ч 2-ри 8.50ч 9.25ч 3-ти 10.00ч 10.35ч 4-ти 10.50ч 11.25ч 5-ти 11.40ч 12.15ч

11 С какви учебници ще работим:

12 Езикови задачи за І клас Упражнителна тетрадка за І клас
Учебни помагала Обща цена: и АЕ Нa буквaрчeтo другaрчe - учeбнo пoмaгaлo зa 1. клaс Нaтaлия Oгнянoвa, Aнгeлинa Жeкoвa Даниела Убенова Цена: 3.60 лв. Нa читaнкaтa другaрчe: 1. клaс Нaтaлия Oгнянoвa, Aнгeлинa Жeкoвa, Даниела Убенова Цена: 3.60 лв. Езикови задачи за І клас Цена: 5.90 лв. Упражнителна тетрадка за І клас Даниела Убенова Цена: 1.96 лв Спазвам правилата За 1 клас Рива Цена: 5.00 лв. Учeбнo пoмaгaлo пo мaтeмaтикa зa 1. клaс Просвета Цена: 4.90 лв.

13 Помагала и материали Необходими тетрадки и пособия за отделните предмети: Български език За работа в клас – 1 брой За самоподготовка – 1 брой цветни моливи Четене За работа в клас – 1 брой с бели листове Математика За самоподготовка – 1 брой Моливи, гума, триъгълник, острилка Изобразително изкуство Блок N4 или скицник, водни бои, чашка за вода, пластилин (ножче и дъска), флумастри, цветни моливи, пастели, постелка за чина Домашен бит и техника Ножица, лепило, блокче за апликиране, необходимите материали по темата Физическо възпитание и спорт Анцунг и маратонки Препоръчително- книжки за оцветяване

14 децата са на сигурно място;
Занималнята Предимства децата са на сигурно място; учат се да учат; приготвят си уроците по програмата за следващия ден и вечер не е необходимо да се пишат домашни; общуват и играят сред приятели, а родителите им могат да работят спокойно

15 Храненето Столово хранене Цени: супа- 0.80 лв.; безмесно- 1.40 лв.;
Месно лв. Купоните могат да се купуват в четвъртък и петък за следващата седмица Безплатни закуски- плодове или филийка Сухата храна от вкъщи Минералната вода и децата

16 Джобните пари Финансовите въпроси в семейството – хармонизиране на политиката с останалите родители

17 Декларации Модул За самостоятелно прибиране
За логопед и ЛФК- след консултация със специалист За качване на снимки Анкети Изработване на маршрут за безопасен път до училище

18 С Вашата подкрепа можем повече
Избор на родителска тройка Купуване на допълнителни материали- папки, занимателни игри, топки

19 Благодарим за вниманието!


Изтегли ppt "Първи стъпки в ПЪРВИ КЛАС"

Сходни презентации


Реклама от Google