Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

“Професор доктор Асен Златаров”

Сходни презентации


Презентация по темата: "“Професор доктор Асен Златаров”"— Препис на презентация:

1 “Професор доктор Асен Златаров”
* 07/16/96 Основно училище “Професор доктор Асен Златаров” Добре дошли! *

2 Учебен план за първи клас
През учебната година обучението ще се осъществява по учебен план, единен за всички общообразователни училища. За допълване или надграждане знанията на учениците е предвидена задължително избираема подготовка-ЗИП по следните предмети: - български език и литература ; - английски език; - физическо възпитание и спорт. Училището предлага в часове по свободно избираема подготовка – СИП, учениците да се занимават с ЛФК или да изучават информационни технологии и религия. Модул по ФВС.

3 Полуинтернатни групи - занимални
* 07/16/96 Полуинтернатни групи - занимални След задължителните учебни часове училището предлага обучение в полуинтернатни групи (занималня) за подготовка на учениците. Те имат възможност  да затвърдят новите знания, като едновременно с това е предвидено време за физически занимания, отдих, занимания по интереси. Децата са под грижите на опитни педагози до 16,30 часа. *

4 За малките ученици … Малките ни възпитаници от І до ІV клас разполагат с отделна сграда на три етажа. Тук са разположени добре оборудвани учебни кабинети, компютърна зала, физкултурен салон, библиотека. В училището има лекарски кабинет.

5 Осигуряваме Ви… Училището разполага с логопедичен кабинет. При нас може да разберете дали Вашите притеснения са основателни в случай, че се установи: нарушение на гласовата функция; нарушение в звукопроизношението; нарушение в изграждането на езиковата система; нарушение на темпа, ритъма и плавността на речта; нарушение на способностите за четене, писане и смятане. Ние можем да Ви изготвим подходяща корекционна програма.

6 * 07/16/96 И още... Училището работи с обслужващо звено Ресурсен център за подпомагане интегрираното обучение и възпитание на деца и ученици със специални образователни потребности в рамките на две ресурсни групи. *

7 След учебни занимания децата имат възможност да посещават извънкласни форми, от които:
Народни танци Гайда “Сръчни ръце” “Млад журналист” “Художествено слово” “Млад огнеборец” Спорт – футбол, лека атлетика, баскетбол, тенис на маса, бадминтон, шах.

8 Традиционно се: ● определя носител на Златаровска стипендия;
● определя носител на Златаровска стипендия; участвува в състезания, олимпиади, конкурси, турнири, в които учениците заемат призови места; на външно оценяване при завършване на начална училищна степен, учениците показват отлични и много добри резултати и се нареждат в първите места за страната; учениците, завършили седми клас са едни от най- подготвените и представят достойно и авторитетно училището ни в следващите етапи на обучение;

9 ● отбелязват се празници и обичаи;
● организира “бяло училище”, походи и екскурзии; ● провеждат съвместни дейности с други институции и организации.

10 В училището ни се работи успешно в дейности по различни проекти, един от които е проектът „Успех“
Моменти от работата:

11

12 Начален етап Учебни седмици Учебни предмети № Класове І ІІ ІІІ ІV Общо
31 32 А. Задължителна подготовка /ЗП/ 1 Български език и литература 217 / 7 224 / 7 889 2 Чужд език – англ. език - 64 / 2 96 / 3 256 3 Математика 124 / 4 112 / 3,5 128 / 4 476 4 Роден край 31 / 1 5 Човекът и обществото 48 / 1,5 32 / 1 80 6 Околен свят 7 Човекът и природата 8 Музика 62 / 2 222 9 Изобразително изкуство 10 Домашен бит и техника 127 11 Физическо възпитание и спорт 80 / 2,5 286 Общо ЗП 620 / 20 671 / 21 752 / 23,5 2795 Б. Задължително избираема подготовка /ЗИП/ Чужд език Спорт Общо ЗИП 93 / 3 287 В. Модул по ФВС Учебни седмици Учебни предмети

13 С какви учебници ще работим:

14 В началото на учебната година предстои да се провери готовността на децата за постъпването им в първи клас. Затова Ви предлагаме някои показатели, по които ще се извърши диагностиката.

15 Кой ще води и взема детето от училище
Детето трябва да бъде водено и вземано в точно определени часове, които най-вероятно ще променят графика на Вашето ежедневие. Учителите му трябва ежедневно да са информирани/писмено/ за желанието на родителите за промяна в разписанието на детето! При започване на учебната година родителите попълват съответна декларация, която изяснява реда на посрещане и изпращане на ученика и оформят маршрутна карта за най- безопасния път на детето до училище.

16 Храненето на малките ученици…
* 07/16/96 Храненето на малките ученици… Учениците може да се хранят в: училищния стол; павилиона в района на училището. *

17 Препоръчваме Ви … Първият учебен ден е очакван с вълнение не само от първокласниците, но и от техните родители. Той е свързан с приготовления и емоции доста преди да удари първият учебен звънец. За да си спестим неизвестностите по подготовката, тъй като всъщност има толкова много неща, които трябва да се приготвят предлагаме

18 … в раничката за училище да има:
тетрадки с тесни и широки редове- 10 бр.; тетрадки с големи квадратчета- 10 бр.; тетрадка с бели листове; блок /скицник/ за рисуване; гланцов блок; химикали; обикновен молив /черен/; цветни моливи и флумастери; водни боички; четки - тънка и дебела; гума и острилка; сметало, цифри и пръчици; линия / триъгълник/; ножица, лепило и пластилин; подходящо облекло за часовете по ФВС .

19 На всички ученици и техните близки желаем УСПЕХ!
На всички ученици и техните близки желаем УСПЕХ!


Изтегли ppt "“Професор доктор Асен Златаров”"

Сходни презентации


Реклама от Google