Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

“БЕЗОПАСЕН ИНТЕРНЕТ. КИБЕРТОРМОЗ”

Сходни презентации


Презентация по темата: "“БЕЗОПАСЕН ИНТЕРНЕТ. КИБЕРТОРМОЗ”"— Препис на презентация:

1 “БЕЗОПАСЕН ИНТЕРНЕТ. КИБЕРТОРМОЗ”
МЕСТНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА С ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИТЕ И НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД “БЕЗОПАСЕН ИНТЕРНЕТ. КИБЕРТОРМОЗ” 4 октомври, 2012 г.

2 МЕСТНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА С ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИТЕ И НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД КАКВО Е КИБЕРТОРМОЗ? Кибертормозът е умишлено агресивно действие на група или индивид посредством електронни форми на контакт, което е повтарящо се във времето и е насочено към жертва, която не може лесно да се защити. Може да бъде открит под различни наименования: ebullying (е-тормоз); electronic bullying (електронен тормоз); cyberviolence (кибернасилие); digital bullying (дигитален тормоз); online bullying (онлайн тормоз) и т.н. кибертормоз (cyberbullying) за момента е най-широко наложилия се. 9/19/2019 4 октомври, 2012 г.

3 Класификации на кибертормоза:
МЕСТНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА С ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИТЕ И НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД Класификации на кибертормоза: 1. Според начина/канала (Смит и колектив, 2008): смс: изпращане или получаване на обидни текстови съобщения чрез мобилен телефон; ммс: заснемане, изпращане или получаване на неприятни снимки и/или видеоклипове с помощта на мобилен телефон (напр. т.нар. щастливо шамаросване); обаждания: извършване или получаване на обезпокоителни телефонни обаждания (напр. злонамерени телефонни шеги) имейл/електронна поща: злонамерени или заплашителни имейли, изпратени директно до жертвата или относно жертвата, но изпратени до други лица чат-стаи: сплашване или злоупотреба при участието в чат-стаи; мигновени съобщения: обидни мигновени съобщения (MSN, Yahoo, AIM т.н.); уебсайтове: оповестяване по оскърбителен начин на поверителна или лична информация или публикуване на неприятни или злобни коментари. А също и ъплоудване на унизителни снимки или видео клипове, или публикуване на унизителни класации и анкети. 9/19/2019 11 октомври, 2012 г.

4 Класификации на кибертормоза:
МЕСТНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА С ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИТЕ И НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД Класификации на кибертормоза: 2. Според поведението (Уилард, 2007): флейминг: онлайн спорове с помощта на електронни съобщения със застрашителeн вулгарен език; тормоз: многократно изпращане на гадни, злобни и обидни съобщения; очерняне: онлайн злепоставяне. Изпращане или публикуване на клюки или слухове за даден човек с намерение да се развали репутацията му или приятелствата му; представяне под чужда самоличност: представяне за някой друг и изпращане/публикуване на материали от негово име, за да се навлекат неприятности, да се накърни репутацията му или да се влошат отношенията с приятелите му; издаване на тайни: онлайн споделяне на нечии тайни или неудобна информация и снимки 9/19/2019 11 октомври, 2012 г.

5 Основни форми на кибертормоза:
МЕСТНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА С ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИТЕ И НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД Основни форми на кибертормоза: ! през мобилен телефон (GSM); ! през Интернет; ! през Фейсбук ; 9/19/2019 11 октомври, 2012 г.

6 Кибертормоз посредством мобилен телефон (GSM)
МЕСТНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА С ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИТЕ И НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД Кибертормоз посредством мобилен телефон (GSM) обаждания, при които има директни заплахи, говорене на неприятни неща, обиди, изнудване, подиграване, понякога дори само намеци; злонамерени текстови и мултимедийни съобщения (sms и mms); раздаването на GSM-номера на други хора, без съгласието на детето, както и обаждането от негово име на роднини или приятели; снимането с GSM и свободното разпространяване на снимки или клипчета без съгласието на детето или, дори и да има привидното му съгласие, на снимки и клипчета, които уронват достойнството му, унижават го или го представят в неблагоприятна светлина. 9/19/2019 11 октомври, 2012 г.

7 Кибертормоз през Интернет:
* 07/16/96 МЕСТНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА С ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИТЕ И НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД Кибертормоз през Интернет: пращането на всякакви съобщения със заплахи, обиди, подигравки и т.н. независимо дали през социални мрежи, чатове, форуми, имейл или онлайн игри; пускане в Интернет на снимки или клипчета, които унижават детето по какъвто и да е начин също е форма на кибертормоз; пращането на вируси или нежелани файлове, както и задръстващи пощата имейли (известният спам). 9/19/2019 11 октомври, 2012 г. *

8 Кибертормоз през Фейсбук:
МЕСТНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА С ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИТЕ И НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД Кибертормоз през Фейсбук: краденето на идентичност е форма на кибертормоз, било то пращане на съобщения от името на някой познат на детето до него или от името на детето до негови познати, но без то да знае и без да е съгласно; краденето на пароли; разбиването на акаунти (непозволено влизане в чужд профил във Фейсбук или в чужд имейл). 9/19/2019 11 октомври, 2012 г.

9 Кибертормозът не е игра – краткосрочни последици:
МЕСТНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА С ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИТЕ И НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД Кибертормозът не е игра – краткосрочни последици: чувстват се нещастни и потиснати през повечето време. Кибертормозът е независим от времето и пространството (понякога дори е наричан „тотален”) и може да застигне детето където и да се намира – и в училище, и при приятели, и в къщи, и дори детето да е на почивка или в чужбина –и по което и да е време в деноношието, дори и през ваканциите; Имат ниска самооценка и самочувствие. Те се подценяват и са склонни да се приемат като незначителни и „по-ниска категория” хора; Чувстват се отхвърлени, изолират се от другите деца. Трудно създават приятелства; Понякога се стига до соматични оплаквания, с неочаквани болки в корема или главата, може да им прилошее или да се чувстват болни, да вдигнат температура и т.н.; В някои случай жертвите бягат от училище или направо отказват да ходят там; Понякога жертвите се озлобяват и се превръщат в жертва-агресор При тежък тормоз или кибертормоз някои деца стигат до опити за самоубийство. Част от тях са успешни 9/19/2019 11 октомври, 2012 г.

10 Кибертормозът не е игра – дългосрочни последици:
МЕСТНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА С ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИТЕ И НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД Кибертормозът не е игра – дългосрочни последици: Повишен риск от емоционални разстройства; Влошена способност да се общува с хора, включително и в сферата на интимното общуване; Риск от предаване през поколение. 9/19/2019 11 октомври, 2012 г.

11 СОУИЧЕ “Св. Климент Охридски” и VІІ СОУ “Кузман Шапкарев”
МЕСТНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА С ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИТЕ И НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД АНКЕТНО ПРОУЧВАНЕ Проведено в СОУИЧЕ “Св. Климент Охридски” и VІІ СОУ “Кузман Шапкарев” Обхванати: 9/19/2019 11 октомври, 2012 г.

12 МЕСТНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА С ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИТЕ И НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД АНКЕТНО ПРОУЧВАНЕ Въпрос 1 В кое от посочените места най-често използвате компютър за достъп до интернет? 9/19/2019 11 октомври, 2012 г.

13 Колко често имате достъп до интернет?
МЕСТНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА С ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИТЕ И НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД АНКЕТНО ПРОУЧВАНЕ Въпрос 2 Колко често имате достъп до интернет? 9/19/2019 11 октомври, 2012 г.

14 Вие имате личен /при необходимост посочете повече от 1 отговор/
МЕСТНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА С ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИТЕ И НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД АНКЕТНО ПРОУЧВАНЕ Въпрос 3 Вие имате личен /при необходимост посочете повече от 1 отговор/ 9/19/2019 11 октомври, 2012 г.

15 МЕСТНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА С ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИТЕ И НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД АНКЕТНО ПРОУЧВАНЕ Въпрос 4 Има ли опасности в интернет пространството? /ако смятате че има моля посочете пример/ 98% от учителите отговарят, че има рискове и те са под формата на “от тормоз на някой маниак”, “децата могат да бъдат подведени”, “злоупотреба с лични данни”, “сайтове, в които се говори за смърт, като нещо обичайно. Това плаши децата”, “сайтове за запознанства”. 83% от родителите отговарят, че има рискове и те са под форма на: ”за децата – предложения от непознати”, “нежелани запознанства”, “от хакери”, “от вируси”, “злоупотреба с лични данни и снимки”, “педофили, хора които крият своята самоличност”. 57% от ученици отговаря, че рисковете са много, те са под формата на “предложения на педофили”, “злоупотреба с лични данни”, “среща с непознати”, “интернет тормоз”, “рискове от измами и престъпления” и др. 9/19/2019 11 октомври, 2012 г.

16 Знаете ли какво е кибертормоз?
МЕСТНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА С ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИТЕ И НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД АНКЕТНО ПРОУЧВАНЕ Въпрос 5 Знаете ли какво е кибертормоз? 9/19/2019 11 октомври, 2012 г.

17 Къде може да бъде осъществен кибертормозът?
МЕСТНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА С ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИТЕ И НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД АНКЕТНО ПРОУЧВАНЕ Въпрос 6 Къде може да бъде осъществен кибертормозът? 9/19/2019 11 октомври, 2012 г.

18 Имате ли отношение към този проблем?
МЕСТНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА С ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИТЕ И НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД АНКЕТНО ПРОУЧВАНЕ Въпрос 7 Имате ли отношение към този проблем? 9/19/2019 11 октомври, 2012 г.

19 МЕСТНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА С ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИТЕ И НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД АНКЕТНО ПРОУЧВАНЕ Въпрос 8 Какво е необходимо да направят Вашите родители за решаване на проблема? Да мислят за детето и да разговарят с него; Ограничаване на работата с компютър; Да следят сайтовете, които посещават децата; Да забранят да общуват с непознати хора; Да имат контрол над компютъра; Да обяснят на детето последиците. 9/19/2019 11 октомври, 2012 г.

20 МЕСТНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА С ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИТЕ И НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД АНКЕТНО ПРОУЧВАНЕ Въпрос 9 Какво е Вашето мнение, има ли хора зависими от интернет и компютърни игри ? 9/19/2019 11 октомври, 2012 г.

21 МЕСТНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА С ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИТЕ И НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД БЕЗОПАСЕН ИНТЕРНЕТ 9/19/2019 11 октомври, 2012 г.

22 БЕЗОПАСЕН ИНТЕРНЕТ - Препоръки!
МЕСТНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА С ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИТЕ И НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД БЕЗОПАСЕН ИНТЕРНЕТ - Препоръки! Към учители: обучение на децата за спазване на определени правила за безопасно поведение в Интернет; Към родители: да говорят с децата си за интернет; да обръщат сериозно внимание на игрите, с които се забавляват децата; чрез различни браузери да се филтрира и блокира неподходящото съдържание; инсталиране на специална програма за родителски контрол 9/19/2019 11 октомври, 2012 г.

23 ДЕЦАТА - КАК ДА СЪРФИРАТ БЕЗОПАСНО?
МЕСТНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА С ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИТЕ И НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД ДЕЦАТА - КАК ДА СЪРФИРАТ БЕЗОПАСНО? 9/19/2019 11 октомври, 2012 г.

24 Правило 1 Правило 2 Правило 3
МЕСТНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА С ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИТЕ И НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД Правило 1 Никога не давай лична информация като име, парола, адрес, домашен телефон, училището, в което учиш, месторабота или служебен телефон на родителите си, без тяхно разрешение. Правило 2 Никога не изпращай свои снимки или снимки на твои близки, без преди това да си обсъдил решението си със своите родители. Правило 3 Никога не приемай среща с някой, с когото си се запознал в интернет, без съгласието на твоите родители. Ако те одобрят срещата, нека тя да е на публично място и по възможност да е в присъствие на твои близки или приятели. 9/19/2019 11 октомври, 2012 г.

25 Правило 4 Правило 5 Правило 6
МЕСТНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА С ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИТЕ И НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД Правило 4 Никога не отговаряй на съобщения, които са обидни, заплашващи, неприлични или те карат да се чувстваш неудобно. Информирай родителите си за такива съобщения. Правило 5 Никога не отваряй електронна поща, получена от непознат подател. Тя може да съдържа вирус или друга програма, която да увреди твоя компютър. Правило 6 Никога не се представяй за някой, който не си. Не скривай годините си и не посещавай сайтове за възрастни 9/19/2019 4 октомври, 2012 г.

26 Правило 7 Правило 8 Правило 9
МЕСТНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА С ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИТЕ И НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД Правило 7 Винаги внимавай, когато някой ти предлага нещо безплатно или те кани да се включиш в дейност, обещаваща лесна и голяма печалба. Правило 8 Винаги внимавай, когато разговаряш в чат. Помни, че хората онлайн често се представят за такива, каквито не са. Правило 9 Винаги бъди вежлив и уважавай правата на другите. 9/19/2019 4 октомври, 2012 г.

27 БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕТО!
МЕСТНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА С ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИТЕ И НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕТО! 9/19/2019 4 октомври, 2012 г.


Изтегли ppt "“БЕЗОПАСЕН ИНТЕРНЕТ. КИБЕРТОРМОЗ”"

Сходни презентации


Реклама от Google