Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Електронни адреси. Адрес на електронна поща

Сходни презентации


Презентация по темата: "Електронни адреси. Адрес на електронна поща"— Препис на презентация:

1 Електронни адреси. Адрес на електронна поща

2 Електронни адреси – IP адрес
Обмена на данните между различните компютри в Интернет става по строго определени правила, наречени Интернет протокол (Internet Protocol – IP). В Интернет протокола е прието на всеки компютър да се съпоставя така наречения IP-адрес. Той е съставен е от четири цели числа, по-големи или равни на 0 и по-малки или равни на 255, разделени едно от друго с точки. Те еднозначно определят кой е компютърът в мрежата.

3 Електронни адреси - домейни
Запомнянето на много числа в IP-адреса е трудно. По-лесно бихме запомнили адреса на компютъра, през който влизаме в мрежата на Софийския университет, ако помним съкращението uni-sofia, отколкото IP-адреса му – Затова за връзка с компютрите, които предлагат услуги в Интернет, потребителите използват адресни имена – домейни (domain).

4 Електронни адреси - домейни
Глобалната мрежа е изградена на йерархичен принцип и адресните имена се образуват по начин, подобен на този за образуване на пълните имена на файловете. .net – организации, които се занимават с изграждане на мрежи (network) .com – бизнес организаци (commercial) .org – други организации (organisation) .edu – учебни заведения (education) .gov – правителствени учреждения (government) .bg – България, .fr – Франция, .ru – Русия.

5 Електронна поща Аналог на познатата ни поща, но в електронен вид.
Предимства: Бързо доставяне; Съхраняване на писмото до отваряне от страна на получателя; Прикачване на файлове; Пространство за съхранение на файлове.

6 Начини за изпращане и получаване на електронна поща
Специализирани програми на локалния компютър. Web базирана безплатна поща.

7 Сайтове за електронна поща
Български: Чуждестранни:

8 Критерии за избор на подходяща електронна поща
Лесно да се ориентраме в нея; Да се зарежда бързо; Да има сигурна защита от нежелана поща или вируси; Да има голям обем; Да има голям обем на прикачените файлове; Да има разширени възможности за индивидуално настройване; Да има възможност за известяване на новополучено писмо към мобилен телефон.

9 Създаване на безплатна пощенска кутия – 1
С помощта на уеб-браузър зареждаме страницата на сървъра, в който ще се регистрираме. В случая това е Първото нещо, което трябва да направим, е да изберем потребителско име на нашата пощенска кутия, от което ще се състави нашият mail-адрес. Това име трябва да е уникално за конкретния mail-сървър и може да съдържа следните знаци: буквите от A до Z, знака за подчертаване „_“, както и знаците „.“, „!“, „#“, „$“, „%“. Адресът се образува от потребителското име и името на сървъра, разделени със Например,

10 Създаване на безплатна пощенска кутия – 2
Потребителско име Парола

11 Създаване на безплатна пощенска кутия – 3
Имейл на адрес на приятел или познат, в случай че забравим па-ролата си и тай-ния въпрос. Полета за лични данни. Код за сигурност.

12 Създаване на безплатна пощенска кутия – 3
Регистрацията приключва с натискане на бутона Създай АБВ Профил. След като се получи съобщение, че регистрацията е успешна, добре е да се запишат на сигурно място потребителското име и паролата и да се „влезе“ в пощенската кутия.

13 Практическа задача Съзайте сами лична пощенска кутия в майл-сървъра . Напишете и изпратете писмо до адрес, посочен от вашия приятел. Прочетете получените писма- ако има такива. Излезте от пощата си с натискане на бутона Изход.


Изтегли ppt "Електронни адреси. Адрес на електронна поща"

Сходни презентации


Реклама от Google