Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Изборът на научна кариера

Сходни презентации


Презентация по темата: "Изборът на научна кариера"— Препис на презентация:

1 Изборът на научна кариера
Д-р Огнян Цанев Българо-Немска Конференция “България и Лисабонската стратегия. Реформи в образователната система и в законодателството за мотивация в научната кариера,” организирана от ИРИОН и Фондация „Конрад Аденауер”  в Парк хотел „Витоша”, София, юни 2008 г.

2 Научен потенциал Научният потенциал стои в основата на обществото, основано на знанието Научните кадри са основният елемент на научния потенциал

3 Изследване на избора на научна кариера
Изследването е проведено по метода на фокус групата Факторите, влияещи позитивно върху избора на научна кариера са свързани с творческата същност на научната дейност Факторите, влияещи позитивно върху избора на научна кариера именно в България са свързани с близкото социално обкръжение

4 МЛАДИТЕ УЧЕНИ: Някои проблеми и решения
МЛАДИТЕ УЧЕНИ: Някои проблеми и решения

5 Целта е да се дефинират основните проблеми на младите учени и да се посочат възможните решения

6 Това изследване е проведено по метода на Фокус-групата

7 Някои проблеми в научната кариера в България: – Недостатъчно финансиране и остаряла материална база – Трудности за достъп до специализирана научна литература – Непрекъснати промени в научното законодателство

8 Някои проблеми в научната кариера в България: – Недостатъчна информация за докторантурата и за научната кариера – Липса на връзки между младите учени – Brain drain

9 Някои проблеми и техните възможни решения – Проблем: “Недостатъчно финансиране и остаряла материална база" – Възможно решение: “Да се развиват възможностите за писане на научни проекти“ – Проблем: “Трудности за достъп до специализирана научна литература" – Възможно решение: “Виртуална научна библиотека"

10 – Проблем: “Непрекъснати промени в научното законодателство" – Възможно решение: “ Консенсус и твърдо научно законодателство“ – Проблем: “Недостатъчна информация за докторантурата и за научната кариера" – Възможно решение: “ Общ официален web-сайт"  

11 – Проблем: “Липса на връзки между младите учени" – Възможно решение: “ Училиша за докторанти"   – Проблем: "Brain drain" – Възможно решение: “Ефективни решения за проблемите в научната кариера"

12 Липсата на средното поколение учени в България
Липсата на средното поколение учени в България е един допълнителен проблем. Има пропаст във възрастовата крива на учените в България и младите учени, които започват своята кариера имат необходимост от контакт с учените от средното поколение. Такава комуникация е много необходима и полезна за да направят избор на научна кариера в България.

13 Развитието на науката Процесите на интеграция и диференциация влияят позитивно върху избора на научна кариера Интердисциплинността в съвременната наука също привлича младите към науката

14 Бъдещето на науката в България
Необходимо е да се предприеме комплекс от мерки за решаване на проблемите на науката в България и тя да стане истински национален приоритет.

15 БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!


Изтегли ppt "Изборът на научна кариера"

Сходни презентации


Реклама от Google