Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Моделиране и компютърно симулиране на хидромеханични процеси

Сходни презентации


Презентация по темата: "Моделиране и компютърно симулиране на хидромеханични процеси"— Препис на презентация:

1 Моделиране и компютърно симулиране на хидромеханични процеси
проект: BG05M20P “Подкрепа за развитие на капацитета на докторанти и млади учени в областта на техническите, природните и математическите науки” Дейност 7: Организиране и провеждане на обучения в специфични научни области Дисциплина: ANSYS MULTIPHISICS, ANSYS WORKBENCH и CFX Моделиране и компютърно симулиране на хидромеханични процеси Проект BG05M2ОP “Подкрепа за развитие на капацитета на докторанти и млади учени в областта на техническите, природните и математическите науки“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30


Изтегли ppt "Моделиране и компютърно симулиране на хидромеханични процеси"

Сходни презентации


Реклама от Google