Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Динамика в процесите и дейностите и срещаните трудности

Сходни презентации


Презентация по темата: "Динамика в процесите и дейностите и срещаните трудности"— Препис на презентация:

1 Динамика в процесите и дейностите и срещаните трудности
СУ „Любен Каравелов“ ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ Динамика в процесите и дейностите и срещаните трудности изготвил: Димитринка Георгиева и Гюнел Осман

2 Какво се случи до сега: Родителски клуб Приобщаване на родителите към
живота в училище РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОБЛЕМИ

3 Какво се случи до сега: Образователен медиатор Реална интеграция
РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОБЛЕМИ Реална интеграция

4 Какво се случи до сега: Ученически парламент
Избори за председател на УП Регулярни срещи Седмица на самоуправлението РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОБЛЕМИ

5 Какво се случи до сега: Бинарни уроци
Химия ООС – География и икономика География Химия Заедно РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОБЛЕМИ „Карст – варовик и вода“

6 Какво се случи до сега: Работа с електронни учебници
Час в библиотеката РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОБЛЕМИ

7 Какво се случи до сега: Office 365 Тестове за отчитане на усвоените
знания по отделните предмети РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОБЛЕМИ

8 Какво се случи до сега: Kahoot В час по БЕЛ и руски език РЕАЛИЗАЦИЯ
ПРОБЛЕМИ

9 Срещани проблеми при реализация:
РОДИТЕЛИ - Липса на родители (отглеждане на децата от роднини) - Липса на мотивация за получаване на образование - Ниска грамотност на родителите УЧЕНИЦИ - Слабо владеене на български език МЕДИАТОР - Липса на финансиране в ЕРС за ученика - Липса на мотивирани хора от общността за работа

10 Срещани проблеми при реализация:
ЛИПСА НА ФИНАНСИРАНЕ - Интернет в цялата сграда на училището - Компютърна техника - Допълнително възнаграждение за преподаватели, работещи по проекта - Разходи за публичност и изяви

11 Благодаря за вниманието!


Изтегли ppt "Динамика в процесите и дейностите и срещаните трудности"

Сходни презентации


Реклама от Google