Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Производствена система на организацията в публичния сектор

Сходни презентации


Презентация по темата: "Производствена система на организацията в публичния сектор"— Препис на презентация:

1 Производствена система на организацията в публичния сектор
Производствена система на организацията в публичния сектор Проф. д-р Евгения Делчева

2 Производствени фактори
Доминира висококвалифициран и специализиран труд Незаменимост на човешкия производствен фактор Наситеност с високотехнологични средства Комплексност Висока стойност на ресурсите

3 Основни производствени фактори
Труд – например в образованието : учители, преподаватели, помощен персонал В културата – артисти, режисьори и помощен персонал

4 Основни производствени фактори
Труд – например в здравеопазването - лекари, лекари по дентална медицина, фармацевти; медицински сестри и други; санитари; друг персонал

5 Основни производствени фактори
ДМА :Сгради, Медицинска, образователна, театрална и стопанска апаратура и оборудване; Транспортни средства; Съоръжения ДНА : софтуер, информационни продукти

6 Основни производствени фактори
КМА - Медицински инструментариум ; консумативи, Лекарствени продукти – 7000 разрешени за употреба; стопански

7 Основни производствени фактори
Климатични и физикални фактори Организация и управление Финансови ресурси – 3 млрд обществени+ 2 млрд частни

8 Особености на производството
Висока трудоемкост и капиталоемкост – болест на Баумол Незаменяемост между основните производствени фактори –труд и капитал Слаба заменяемост между пр. фактори от една група поради специализация

9 Особености на производството (2)
Комплексно участие на повечето производствени фактори в стойността на продукта Участие на потребителя в производствената система на услуги Ръководи се основно от етични и социални съображения, а не от икономически

10 Особености на производството (3)
Центровете за вземане на решения за използване на ресурсите са много Производственият капацитет да осигурява резерв Доминират обективни фактори Разширяване на профилността и специализацията води до по-високи общи и средни разходи

11 Особености на производството (4)
Трудности с определяне на пределните разходи Интензификацията на дейност води до по-високи общи разходи и рядко намалява средните разходи Отделното лечебно заведение може да работи технически ефективно, но ако прехвърля разходи на други заведения или домакинствата, липсва социалната ефективност

12 Дефиниране на продукта
Междинен подход Съвкупност от услуги (service mix) Съвкупност от случаи (case mix) Резултативен подход Статус при изписване, след обучение, след употреба на културен продукт Показатели за обществено здраве, образованост и култура на обществото

13 Осигуреност с лекари на 100 000 души население
Осигуреност с лекари на 100 000 души население

14 Осигуреност с болници на 100 000 души население
Осигуреност с болници на 100 000 души население

15 Осигуреност с болнични легла на 100 000 души население
Осигуреност с болнични легла на 100 000 души население


Изтегли ppt "Производствена система на организацията в публичния сектор"

Сходни презентации


Реклама от Google