Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Що е това – КУМА ? Кооперация за Употреба на Машини в Агрикултурата

Сходни презентации


Презентация по темата: "Що е това – КУМА ? Кооперация за Употреба на Машини в Агрикултурата"— Препис на презентация:

1 Що е това – КУМА ? Кооперация за Употреба на Машини в Агрикултурата
Що е това – КУМА ? Кооперация за Употреба на Машини в Агрикултурата Защо земеделските стопани се кооперират в КУМА? Инвестират заедно за закупуване на машини, инвентар и оборудване и се организират за да ги употребяват в личните си стопанства или за съвместна преработка на продукцията си.  КУМА е автономна група от земеделски стопани Членовете на една КУМА се избират помежду си свободно. Френската КУМА има средно 21 члена.  Кооперативен статут – това е кооперация на частни производители  Демократично управление - Управителния съвет избира президент всяка година - Всеки член е един глас без значение на декарите които обработва и вноската му в КУМА-та  Всеки член се ангажира да ползва услугите на КУМА-та в определен обем и за определено време  Капитала на КУМА-та е съставен от дяловете на членовете пропорционално на участието им в кооперацията.  Вътрешния ред се определя от групата кооператори Вътрешния ред допълва статута. Той дава възможност да се изясни: - Задълженията на всеки - Правилата за ползване на машините - Отговорностите в случай на проблеми - Планирането - Условията за заплащане КУМА-та има за задача да достави на своите кооператори – съдружници и само на тях и за ексклузивно ползване за земеделските им стопанства всякакво земеделско оборудване, машини за селското и горското стопанство и за облагородяване на селските региони, както и сгради, персонал и услуги които да подпомогнат експлоатацията им. КУМА Да обработваме заедно нашата земята

2 КУМА Да обработваме заедно нашата земята
„ Инвестирахме заедно създавайки КУМА в оборудване за съхранение и смилане на зърно на място, до фермата. За сам човек беше невъзможно – много скъпо, но като се събрахме 30 животновъди, амортизираме инвестицията бързо. В КУМА поемаме колективен риск. Освен това – това е нашата КУМА, това е една истинска работна група и в случай на проблем можеш да разчиташ на другите”. Г-н Корбино, земеделски производител член на КУМА от областта на Лоара „ КУМА – та дава сигурност: не си задаваш въпроса за подновяване на машините. Можах да инвестирам в животни без да се грижа за инвентара. И още – освен икономическата страна има и човешкия фактор: събираме се, говорим за машините и за много други неща.  ” Г-н Дюбари, животновъд от Пиренеите, Президент на КУМА Групи за обмен на добри практики и за съвместно разрешаване на проблемите Значение и принос за икономиката на общината на всяка КУМА Носители на морални стойности и солидарност КУМА допринасят за равновесието между стопанското развитие и хората, Между производството и териториалното развитие Във Франция всеки втори земеделски производител е член на КУМА 12 500-те френски КУМА са органицирани в структурна мрежа. Общинските, областните и националната федерации се управляват от земеделски стопани, членове на КУМА и защитават интересите на членовете си пред обществените и държавни органи на управление и са в ежедневна помощ на членовете си: помощ при управлението, организация на демонстрации на машини, подкрепа за нови проекти, помощ да организацията на групите и др. Транжорна и кланица за пилета на КУМА . Всеки член сам коли и транжира продукзията си и после я продава сам. Птицевъдите, членове на тази КУМА са назначили и инжинер за да им помага за произвоството на висококачествена продукция. Този документ е изработен във връзка с проекта Проксикооп, ко-финансиран от Европейският Съюз Европа е във Франция с Европейския Социален Фонд КУМА Да обработваме заедно нашата земята


Изтегли ppt "Що е това – КУМА ? Кооперация за Употреба на Машини в Агрикултурата"

Сходни презентации


Реклама от Google