Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

1. Съвременни постижения в областта на компютърните системи

Сходни презентации


Презентация по темата: "1. Съвременни постижения в областта на компютърните системи"— Препис на презентация:

1 Съвременни постижения в областта на компютърните и операционните системи

2 1. Съвременни постижения в областта на компютърните системи
А) Повишаването на производителността зависи от: скоростта на обмен на данните по комуникационната шина; Скоростта на централния процесор (ЦП); Бързината, с която оперативната памет (ОП) предоставя съхранените данни;

3 Б) Предназначение на ЦП
Извлича данни от паметта, анализира командите и ги изпълнява, записва в паметта междинни и крайни резултати; Характеристика: Времето, което е необходимо на CPU да изпълни една операция, се нарича такт (цикъл); Броят на тактовете за секунда се нарича тактова честота и се измерва в MHz и GHz;

4 Съвременните компютри работят с честота 2-3 GHz и кеш памет от най-малко 512 КВ;
Използват се няколко процесора, напр. „двуядрово“ устройство (CORE 2), което съчетава два процесора;

5 В) Многоядрови процесори и платформи
Първият - POWER4 от IBM през 2001 г. – две отделни ядра в общ чип, които използват обща оперативна памет; IBM, Sony, Toshiba създават „клетъчен процесор” (Cell processor) – 9-ядров: включва едно универсално ядро и 8 специализирани ядра; За първи път е вграден в конзолата Sony PlayStation3;

6 Г) преодоляване на ограниченията (стени) за повишаване на бързодействието
„стена на паметта“ (memory wall) – разликата между бързодействието на ЦП и паметта; „стената на паралелелизмите“ (ILP wall) – трудностите на програмите за ефективно натоварване на ЦП; терминална „стена“ – възможностите за използване на по-малко енергия от ЦП, а оттам и тяхното охлаждане;

7 2. Съвременни постижения в областта на операционните системи
Системен софтуер: Операционни системи (ОС) - съвкупност от програми, работещи съвместно, за да управляват ресурсите на ПК и да осъществят връзката на потребителя с него; Инструментални програми (utilities); Приложен софтуер;

8 Постижения в развитието на ОС
Мейнфрейм (Mainframe) ОС ОС за виртуални сървъри CentOS, Debian, Fedora, Slackwave, Ubuntu ОС за работа в реално време – RTOS (Real- time operating system) За мобилни Internet приложения – LynxOS, OSE, RTLinux, VxWorks

9 Вградени (Embedded) ОС
В телефонни централи, телефони, рутери, преносими (видео и аудио) устройства, автомобили, GPS и др. ОС за мобилни устройства (Smart OS) iPhone, Windows Mobile, Symbian, Palm, Black Berry, Android


Изтегли ppt "1. Съвременни постижения в областта на компютърните системи"

Сходни презентации


Реклама от Google