Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Облачни технологии - Cloud computing

Сходни презентации


Презентация по темата: "Облачни технологии - Cloud computing"— Препис на презентация:

1 Облачни технологии - Cloud computing
Изготвил: Иво Константинов VIIIа Клас

2 Същност Смята се, че терминът „cloud computing“ е въведен от Ерик Шмидт от Google на 9 август 2006г. на конференция, посветена на машините за търсене, на която обяснява един възможен подход към софтуера като услуга (SaaS). Споменаването му в контекста на Google става предпоставка за асоциацията на платформата и инфраструктурата като услуга (PaaS/IaaS) с начина, по който Google Inc. управляват своите изчислителни центрове и инфрастуктура.

3 “Cloud computing” e термин, който препраща към идеята за обединяване изчислителната мощност на много компютърни устройства в система. Такава система, според технологията, с която е създадена, може да има различни свойства. Може да е система (Cluster) от физически устройства, или пък клъстър от виртуални машини (Virtualization).

4 Втората характеристика на Cloud computing след обединяването на много компютри в мрежа е, че потребителите използват компютърните ресурси в мрежова среда. Това може да е вътрeшно офисна мрежа, по-голяма затворена или свободна мрежа от потребители. Всъщност Интернет е своеобразен Cloud (не “облак”, а “рояк”) от компютърни устройства, които могат да се свързват едно към друго, чрез WWW стандартите.

5 Услуги и възможности Облачната технология е модел, който прави възможен мрежовия достъп до споделени ресурси като интернет мрежи, сървъри, хранилища за масиви от данни и софтуерни приложения с минимално участие или управление от доставчика на услугата. Облакът предоставя на потребителите възможност да не инвестират допълнителни средства в хардуер и софтуер, да са по- гъвкави, като се възползват от този тип услуга в ежедневната си оперативна дейност.

6 Модели облачни технологии
Различават се 3 основни модела облачни технологии: обществен облак, хибриден облак, частен облак.

7 Частен облак Частна облачна (или вътрешна) инфраструктура е предназначена за ползване от самостоятелна организация или група. Тази инфраструктура не се споделя с други организации или потребители. .

8 Публичен облак Публична облачна (или външна) инфраструктура се предлага свободно чрез интернет достъп до софтуерни приложения и уеб услуги при поискване на всички потребители или голяма индустриална група от потребители.

9 Хибриден облак Хибридният облачен модел съществува благодарение на необходимостта на организациите от различни видове облачни модели (Публични, Частни и Обществени) едновременно.

10 Платформа-като-Услуга
При модела платформа-като-услуга (Platform as a Service (PaaS)) доставчиците предоставят на клиентите програмен език като платформа или софтуер като например Java, Python или .Net (не само тези, разбира се) за да внедрят създадени собствени или приложения на трета страна в облачната инфраструктура и да ги направят достъпни през интернет с API (Application Program Interfaces ) или уебсайт портали за своите клиенти.

11 Заключение Облачната технология е модел, който прави възможен мрежовия достъп до споделени ресурси като интернет мрежи, сървъри, хранилища за масиви от данни и софтуерни приложения с минимално участие или управление от доставчика на услугата. С навлизането на този технологичен бизнес модел потребителите могат да имат достъп до тежки по отношение на разхода на ресурс приложения чрез леки преносими устройства като мобилни телефони, лаптопи и PDA устройства

12 Благодарим Ви за вниманието!


Изтегли ppt "Облачни технологии - Cloud computing"

Сходни презентации


Реклама от Google