Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Компютърна презентация

Сходни презентации


Презентация по темата: "Компютърна презентация"— Препис на презентация:

1 Компютърна презентация

2 Съдържание Какво е компютърна презентация
Програми за компютърна анимация Програми за създаване на слайд шоу Презентационни програми Структура на компютърна презентация Структура на слайд Елементи на слайд

3 Представяне на данни Подготовка и показване на информация пред публика от компютъра се нарича компютърна презентация. Тя се осъществява от специализиран софтуер, който комбинира различна по вид информация – текстова, звукова, видео и анимация.

4 Програми за компютърни презентации
Програми за създаване на слайд шоу Всеки екран се нарича слайд. Един слайд може да съдържа един тип информация. Презентационни програми Позволяват в рамките на един слайд да се представи текст и изображение. Те се делят на авторски системи и презентационни системи.

5 Структура на компютърна презентация
На първия слайд се поставя нейното заглавие. Втория слайд включва съдържанието на презентацията. Всеки един слайд трябва да предоставя информация по една тема. В последния слайд може да се направи кратко обобщение на предоставената информация.

6 Структура на слайд В зависимост от информацията, която се представя в рамките на слайда, той може да бъде: слайд за текст; слайд за представяне на графична информация; слайдове за комбиниране на информация от различен тип;

7 Елементи на слайд текст; художествен надпис; графично изображение;
таблица; диаграма; анимация; видео клип; звук; организационни елементи – линии, рамки, стрелки;


Изтегли ppt "Компютърна презентация"

Сходни презентации


Реклама от Google