Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Компютърна презентация

Сходни презентации


Презентация по темата: "Компютърна презентация"— Препис на презентация:

1 Компютърна презентация
Форматиране на графични и текстови обекти.

2 Презентация - преговор
Представяне на информация. Компютърна презентация – последователност от слайдове с различно съдържание (текст, графика, аудио, видео, диаграми, таблици и блокови схеми).

3 Графични инструменти в MS PowerPoint
Познатите ни от програмата Paint инструменти Линия (Line), Овал (Oval), Правоъгълник (Rectangle), Текст (Text Box) и Запълване с цвят (Fill Color), се използват по подобен начин.

4 Вмъкване на графичен обект
Меню Insert > Picture От библиотеката Clip Art От външен файл От скенер или цифрова камера Вмъква множество от графични обекти като ги редактира автоматично Автофигури Блокови схеми Художествен текст

5 Вмъкване на готови елементи
Меню Insert > AutoShapes или от лентата с графични инструменти Линии Съединители Основни форми Стрелки Блок - схеми Звезди и банери Облаци

6 Вмъкване на художествено оформен текст
Меню Insert > WordArt или от лентата с графични инструменти. Отваря се следния диалогов прозорец:

7 Практически задачи Създайте реклама на банка Alien Bank.
Променете вида на слайда на празен. Задайте пълен цвят за фона на слайда:

8 Въведете текстовете “Искате свой дом. ” и “Смятате, че нямате избор
Въведете текстовете “Искате свой дом!?” и “Смятате, че нямате избор?” и изберете подходящ цвят за тях. Свалете и вмъкнете картинката Alien от папката Урок 16. Файлове за упражнение.

9 Изчертайте правоъгълник.
Задайте цвят на фона на правоъгълника.

10 Вмъкнете художествен надпис с текст Alien BANK.

11 Запазете презентацията под името 6a_AlienBank в папка My Documents.


Изтегли ppt "Компютърна презентация"

Сходни презентации


Реклама от Google