Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Същност на компютърната презентация

Сходни презентации


Презентация по темата: "Същност на компютърната презентация"— Препис на презентация:

1 Същност на компютърната презентация
Microsoft Office Същност на компютърната презентация

2 1. Компютърна презентация
Начин на представяне на информация пред публика, чрез използване на компютърни системи; Съчетава текст, подходящи изображения, анимация, звук и видео; Презентационни програми: MS Power Point, Corel Presentations, Macromedia Director и др.; Средства за представяне на презентацията – мултимедийни проектори.

3 2. Стартиране на Power Point
От меню Start - All Programs – в папката Microsoft Office щракнете върху Microsoft PowerPoint 2010.

4 3. Програмен прозорец А) Слайд – логически самостоятелна структура, съдържаща различни обекти, които се представят на монитора, на лист хартия или на диапозитив; Б) Обекти в слайда: Заглавия и подзаглавия; Текст; Изображения (рисунки); Таблици и диаграми; Звук; Фон; Анимация;

5 В) работно поле

6 - Лентата с инструменти
Основните елементи са групирани по познатите менюта – Home, Insert, Design, Transitions, Animations, Slide Show, View и т.н.; Когато ги натиснете се появява нова лента с бутони; Организирани са по групи – Clipboard, Slide, Font и т. н.;

7 4. Работни изгледи От менюто View или бутоните в долния десен ъгъл на програмния прозорец: Normal – използва се изграждането на текущия слайд; Slide Sorter – показват се всички съществуващи слайдове в умален размер на екрана. Използва се пренареждане на слайдовете; Notes Page – въвеждане на бележки под слайда; Reading View – текущият слайд се извежда на екрана както при представянето на презентацията; Outline View – дава възможност за работа със заглавията и текста на презентацията.

8 5. Основни правила Не повече от 6 реда по 6 думи;
Светъл текст върху тъмен фон; Умерено използване на топлите цветове – червено, оранжево; Достатъчни са не повече от 2 цвята за привличане на вниманието;

9 Една централна тема или проблем; Постоянен дизайн;
Продължение Графичен обект; Една централна тема или проблем; Постоянен дизайн; Разбираема и убедителна; Оригинална и атрактивна.

10 Благодаря за вниманието!


Изтегли ppt "Същност на компютърната презентация"

Сходни презентации


Реклама от Google