Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Структура и организация в Интернет

Сходни презентации


Презентация по темата: "Структура и организация в Интернет"— Препис на презентация:

1 Структура и организация в Интернет

2 1. История 1969 г. – проект за мрежата ARPANet – 15 компютъра, за военни цели; 1972 г. – 40 компютъра, ел. Поща; 1973 г. – Включват се университети от Европа (Великобритания, Норвегия) 80-те години – протокола TCP/IP – глобализация на мрежата 1 януари 1983 г. – Рождена дата на Интернет

3 2. Протокола TCP/IP Transmission Control Protocol/ Internet Protocol
Комуникационен протокол, предназначен за осъществяване на връзка между различни системи и различни мрежи TCP/IP протоколът е софтуер, който трябва да бъде инсталиран на всеки компютър, за да се свърже в Интернет.

4 3. Адресите в Интернет IP адрес – номер на отделен компютър в Интернет. Представлява 4 числа от 0 до 255, разделени с точки, напр DNS (Domain Name System) – система за имена на области. Имената се състоят от няколко елемента, отделени с точка:

5 4. Услуги, предлагни от Интернет (ПРОТОКОЛИ)
HTTP – HyperText Transfer Protocol – предоставяне на хипетрекстови документи за разглеждане с използването на специална програма (browser). Mail – електронна поща. FTP – File Transfer Protocol – протокол за обмен на файлове (download и upload). IRC – Internet Relay Chat

6 5. Web-Браузър (Browser)
Програма за отваряне и управление на страници в Интернет 1989 г. – основите на WWW (World Wide Web) предоставя файлове посредством протокола http (Hypertext Transfer Protocol) позволява форматиран текст и изображения да се визуализират директно от web-браузъра.

7 7. Протоколът BitTorrent
BitTorrent (Торенти) е отворена технология за разпространение на пакети от файлове, посредством напречни връзки (т.н. peer-to-peer, P2P).


Изтегли ppt "Структура и организация в Интернет"

Сходни презентации


Реклама от Google