Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

ОБЯВА за учебната 2018/2019 година СУ „ОТЕЦ ПАИСИЙ“ГР. МАДАН

Сходни презентации


Презентация по темата: "ОБЯВА за учебната 2018/2019 година СУ „ОТЕЦ ПАИСИЙ“ГР. МАДАН"— Препис на презентация:

1 ОБЯВА за учебната 2018/2019 година СУ „ОТЕЦ ПАИСИЙ“ГР. МАДАН
ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС за учебната 2018/2019 година УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, ОТ 1 ЮНИ 2018г. В СУ “ОТЕЦ ПАИСИЙ” ГРАД МАДАН ЗАПОЧВА ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА!

2 СУ „ОТЕЦ ПАИСИЙ“ГР. МАДАН
УЧИЛИЩЕТО ПРЕДЛАГА:  Паралелки с общообразователна подготовка, в които се предлага допълнително: екипи от учител, учител в ГЦОУД, психолог, логопед и ресурсен учител; изучаване на английски език; информационни технологии; обучение в различни форми на занимание по интереси; целодневно обучение; спортни занимания; компютърен кабинет; стол, който предлага топла храна; медицинско лице; уютни класни стаи; градинка, двор и физкултурен салон.

3 Необходими документи за записване:
СУ „ОТЕЦ ПАИСИЙ“ГР. МАДАН Необходими документи за записване: Заявление за записване /по образец на училището/; Копие от акта за раждане на детето за справка; Лична карта на родителя за справка; Удостоверение за завършена подготвителна група.


Изтегли ppt "ОБЯВА за учебната 2018/2019 година СУ „ОТЕЦ ПАИСИЙ“ГР. МАДАН"

Сходни презентации


Реклама от Google