Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Пресметни и посочи: /в случай че те затрудни, натисни/

Сходни презентации


Презентация по темата: "Пресметни и посочи: /в случай че те затрудни, натисни/"— Препис на презентация:

1 Пресметни и посочи: /в случай че те затрудни, натисни/
Пресметни и посочи: /в случай че те затрудни, натисни/ 3 + 2 = 5 4 6

2 Пресметни и посочи: 8 - 2 = 10 8 6

3 Пресметни и посочи: 5 + 4 = 6 9 1

4 Пресметни и посочи: 7 - 6 = 2 1

5 Пресметни и посочи: 4 + 4 = 4 8

6 Пресметни и посочи: = 5 10

7 Пресметни и посочи: 6 - 4 = 2 10 6

8 Пресметни и посочи: 7 + 2 = 9 5 6

9 Пресметни и посочи: 4 + 0 = 5 4 6

10 Пресметни и посочи: 7 - 3 = 3 4 10

11 Пресметни и посочи: 2 + 7 = 9 5 6

12 Пресметни и посочи: 1 + 3 = 5 4 6

13 Пресметни и посочи: 6 + 2 = 7 8 6

14 Пресметни и посочи: 5 + 5 = 5 10

15 3 + 2 =

16 8 – 2 =

17 5 + 4 =

18 7 - 6 =

19 4 + 4 =

20 =

21 6 - 4 =

22 7 + 2 =

23 4 + 0 =

24 7 - 3 =

25 2 + 7 =

26 1 + 3 =

27 6 + 2 =

28 5 + 5 =

29 Помисли!

30 Благодаря! Имам вече своя гора!


Изтегли ppt "Пресметни и посочи: /в случай че те затрудни, натисни/"

Сходни презентации


Реклама от Google