Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

1 а) б) Пресметнете разликите = =

Сходни презентации


Презентация по темата: "1 а) б) Пресметнете разликите = ="— Препис на презентация:

1

2 1 а) б) Пресметнете разликите. 8 000 - 3 000 = 460 000 - 60 000 =
Пресметнете разликите. а) = = = = 5 000 52 000 97 000 б) - - - Как се проверява изваждането?

3 2 Попълнете таблиците. умаляемо 93 428 73 428 53 428 умалител 4 200 разлика 89 228 69 228 49 228 умаляемо 5 768 умалител 1 500 2 800 4 100 разлика 4 268 2 968 1 668 Как се променя разликата във всяка от тях?

4 >=< < < 3 а) б) 7 328 – (1 152 + 934) =
Пресметнете изразите. а) 7 328 – ( ) = 7 328 – = 5 242 – (9 101 – 240) = – = ( – ) – = 7 328 – = ( ) – = – = 1 000 >=< б) < 3 247 – – 1 600 < – – 3 400

5 4 Лека кола изминава км, които са с 890 км повече от разстоянието, изминато от автобус. Камион изминал 940 км по-малко от автобуса. Намерете разстоянието, което е изминало всяко от тези превозни средства. 2 580 – 890 = км /автобус/ 1 690 км – 940 = 750 км /камион/

6 5 С колко лева по-малко ще заплатят семействата, ако направят следните покупки през пролетното намаление. 479 лв 421 лв сем. Станчеви сем.Богданови = 3 486лв = 3 578лв = 3 007 лв = 3 157 лв

7 Домашна работа УТ № урок №113


Изтегли ppt "1 а) б) Пресметнете разликите = ="

Сходни презентации


Реклама от Google