Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Упражнения: 1 - подчертайте буквите, от двойките съгласни, означаващи звучните съгласни звукове; 2 - поставете подходящата дума; 3 - посочете.

Сходни презентации


Презентация по темата: "Упражнения: 1 - подчертайте буквите, от двойките съгласни, означаващи звучните съгласни звукове; 2 - поставете подходящата дума; 3 - посочете."— Препис на презентация:

1 Упражнения за правописа на двойките звучни и беззвучни съгласни в края на думите

2 Упражнения: 1 - подчертайте буквите, от двойките съгласни, означаващи звучните съгласни звукове; 2 - поставете подходящата дума; 3 - посочете думите, които се нуждаят от проверка при писане; - подчертайте думите със съмнителни съгласни в края, на които трябва да бъде направена проверка; 4 5 - посочете съгласните в края на думите , при които има разлика между изговор и правопис; 6 - посочете думите, с които можем да направим проверка на съмнителния съгласен; 7 - подбери подходящата дума за проверка; 8 - поставете подходящия пропуснат съмнителен съгласен в края на думата; 9 - открийте правилно ли са написани думите със съмнителни съгласни в края. 10 - тест «Провери знанията си сам!»

3 Помисли! К а т о з л а т н а п е с ъ ч и н к а с н е ж н и с р е б ъ р
1. Подчертай в стихотворението буквите, с които са обозначени съмнителните звучни съгласни звукове. К а т о з л а т н а п е с ъ ч и н к а с н е ж н и с р е б ъ р н и к р и л а , с я к а ш о г н е н о о к о е - т р е п к а с л ъ н ч е в а п ч е л а (Петя Дубарова) Помисли!

4 2.Попълни изреченията с подходящата дума.
Оставих хляба на готварския _____ . плот плот плод Браво! Взех си един _____ от фруктиерата . плод плот плод Браво!

5 шкаф дим гълъб пара труд май лале пръстен залез стол скреж шкаф труд
3.Посочете думите, на които е необходимо да правим проверка при писане. шкаф дим гълъб пара труд май лале пръстен залез стол скреж Отговори: шкаф труд гълъб залез скреж

6 4.Подчертайте в текста думите, които завършват със звучна или беззвучна съгласна и се нуждаят от проверка при писане. Помисли! И денем , и нощем вали сняг . Реката спря своя бяг . Студът построи мост прозрачен , широк и здрав .

7 ? с л а д к а р л у н а з а л е з с ъ н з н а ц и л е д ш к а ф л ъ в
5. Подчертайте съгласните в края на думите, които се нуждаят от проверка при писане. с л а д к а р л у н а з а л е з с ъ н з н а ц и л е д ? ш к а ф л ъ в ф л а г н о ж

8 Посочете в колонките подходящите думи за проверка.
6.В думите брат и град посочете съгласните, заради които трябва да направим проверка. Посочете в колонките подходящите думи за проверка. б р а т г р а д ? братска градове ? братов града братовчед градче братец градище братче градски

9 7. Направи проверка с подходящата дума.
Образец: гаражи – гараж Помисли! з мразовит мра… замръзна мразовит мръзна роден ро… д народ роднина роден ж мъже мъ… мъжкар мъже мъжка гълъби гълъ… б гълъби гълъбче гълъбка реве в ре… ревливец реве ревльо Избери дума за проверка

10 8. Избери подходящата буква и кликни върху нея.
кафе… зъ… б п с б г приле… п капа… к п к в д шка… ф ме… д Помисли! ф т морко… в в г фла… г ф к ж ж ета… ж ло… ш ш ш д з компо… т ори… з т с

11 9.Открийте грешките допуснати в края на някои от думите. Поправете ги.
б ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? х л я п ф о т о г р а ф к г ? ? ? ? ? ? ? ? ? ш и р о г м и т и н к д ? ? ? ? ? ? ? ? в р ъ в и з х о т ? ? ? н а р ? о ? д ? ? ? ? г л а с з ж ? ? ? ? ? ? ? ? ? и з л е с с т р о е ш

12 Провери знанията си сам!

13 Адаптира и преведe от руски:
Жакулина Ирина Вы скачали эту презентацию на сайте - Viki.rdf.ru Адаптира и преведe от руски: Гергина Недева СОУ “ Васил Левски” Гр. Дулово


Изтегли ppt "Упражнения: 1 - подчертайте буквите, от двойките съгласни, означаващи звучните съгласни звукове; 2 - поставете подходящата дума; 3 - посочете."

Сходни презентации


Реклама от Google