Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

НА ДОБРОТО СЕ ОТВРЪЩА С ДОБРО

Сходни презентации


Презентация по темата: "НА ДОБРОТО СЕ ОТВРЪЩА С ДОБРО"— Препис на презентация:

1 НА ДОБРОТО СЕ ОТВРЪЩА С ДОБРО
БЕЛ – ІІ кл. Е.Бакърджиева

2 Спящата хубавица Готованко Най-скъпоценният плод Старият щърк
Е.Бакърджиева

3 ДОБРО ЗА ДОБРО Ран Босилек Е.Бакърджиева

4 Ран Босилек –1958 Е.Бакърджиева

5 Посочете героите от текста
Посочете героите от текста Е.Бакърджиева

6 Подредете правилно частите на приказката.
Първото изпитание Среща с мравките Среща с пчелите Второто изпитание Е.Бакърджиева

7 Отговорете на въпросите с думи от текста.
Накъде отивало момчето? Как помогнало на пчелите? Как спасило мравките? Е.Бакърджиева

8 Какво е момчето? глупаво умно безчувствено сърдечно добродушно
благородно добро зло Е.Бакърджиева

9 Отговорете на въпросите с думи от текста.
Какви задачи му поставил царят? Как му помогнали животните? Е.Бакърджиева

10 Мравките и пчелите помогнали на момчето защото:
те се познавали; искали да му се отблагодарят; царската дъщеря им казала. Е.Бакърджиева

11 Какво ли се е случило по-нататък?...
Е.Бакърджиева

12 Изберете подходящи за текста народни мъдрости.
Добро с добро се заплаща. Бързата работа — срам за майстора. Приятел в нужда се познава. Здравето е най-голямото богатство. Добра дума железни врата отваря. Добрият човек лошо не търпи. Малката милостиня от много беди избавя. Е.Бакърджиева

13 Илюстрирайте този епизод, който най-много ви харесва.
Домашна работа Благодаря за добрата работа! Илюстрирайте този епизод, който най-много ви харесва. Е.Бакърджиева


Изтегли ppt "НА ДОБРОТО СЕ ОТВРЪЩА С ДОБРО"

Сходни презентации


Реклама от Google