Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

За създаване на база данни „ремонт на автомобили“

Сходни презентации


Презентация по темата: "За създаване на база данни „ремонт на автомобили“"— Препис на презентация:

1 За създаване на база данни „ремонт на автомобили“
Курсова работа За създаване на база данни „ремонт на автомобили“

2 За да започнем създаването на базата данни отваряме програмата „MS Access” и избираме Blank Access Datebase

3 Базата от данни съдържа следните таблици

4 Така изглеждат готовите връзки които сме създали, които се осъществяват чрез командата Datebase Tools / Relationships и още няколко стъпки:

5 За нашата задача имаме да създадем два вида форми:
Самостоятелна форма за обновяване на данните от таблицата „Сервизи “ и „манипулации“ създаваме чрез командата -Create/More Forms/ Split Form. Форма с подформа създаваме чрез командата Create/ Form Wizard и в полето Table/ Queries избираме таблиците, които ще предоставят данните, в нащия случай „ автомобили“ и „ извършени манипулации“ . Прехвърляме необходимите ни от нея данни и избираме типа на формата.

6 За целта на задачата е необходимо създаването на отчети, чрез командата Create/ Report Wizard, които имат следния вид:

7 Изготвили: Петър Петров Анна Филипова


Изтегли ppt "За създаване на база данни „ремонт на автомобили“"

Сходни презентации


Реклама от Google