Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

В приказната гора Тренажoр Таблично умножение

Сходни презентации


Презентация по темата: "В приказната гора Тренажoр Таблично умножение"— Препис на презентация:

1 В приказната гора Тренажoр Таблично умножение
Първоизточник:viki.rdf.ru

2 ИЗБЕРИ 2 9 3 8 4 5 7 6 ТАБЛИЦА

3 9 • 5 Браво! 9 • 2 9 • 8 9 • 3 9 • 7 9 • 6 9 • 4 9 • 9 18 18 36 36 36 63 63 63 27 27 27 54 54 54 81 81 81 72 72 72 45 45 45

4 8 • 8 8 • 3 Отлично! 8 • 4 8 • 2 8 • 6 8 • 5 8 • 9 8 • 7 56 56 56 40 40 40 16 16 16 32 32 48 48 48 24 24 24 64 64 64 72 72 72

5 7 • 6 7 • 2 Браво! 7 • 4 7 • 3 7 • 7 7 • 9 7 • 5 7 • 8 49 49 49 63 63 63 21 21 21 42 42 42 28 28 56 56 56 14 14 14 35 35 35

6 6 • 5 6 • 6 6 • 3 6 • 8 Отлично! 6 • 7 6 • 2 6 • 4 6 • 9 48 48 48 30 30 30 24 24 24 36 36 36 12 12 12 42 42 42 54 54 54 18 18

7 5 • 5 5 • 6 5 • 2 5 • 4 Браво! 5 • 7 5 • 8 5 • 9 5 • 3 45 45 45 25 25 25 40 40 40 10 10 30 30 30 20 20 20 15 15 15 35 35 35

8 4 • 6 Отлично! 4 • 4 4 • 3 4 • 8 4 • 7 4 • 5 4 • 2 4 • 9 28 28 28 20 20 20 32 32 32 16 16 12 12 12 24 24 24 36 36 36 8 8 8

9 3 • 9 3 • 7 3 • 3 3 • 6 Браво! 3 • 5 3 • 4 3 • 8 3 • 2 6 6 6 15 15 15 27 27 27 12 12 12 24 24 24 18 18 18 21 21 21 9 9

10 2 • 7 2 • 6 Браво! 2 • 8 2 • 2 2 • 5 2 • 9 2 • 3 2 • 4 18 18 18 14 14 4 4 4 12 12 12 10 10 10 6 6 6 8 8 8 16 16 16


Изтегли ppt "В приказната гора Тренажoр Таблично умножение"

Сходни презентации


Реклама от Google