Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Умножение и деление с числата 2, 5 ,10 и тренажор

Сходни презентации


Презентация по темата: "Умножение и деление с числата 2, 5 ,10 и тренажор"— Препис на презентация:

1 Умножение и деление с числата 2, 5 ,10 и тренажор
Умножение и деление с числата 2, 5 ,10 и тренажор

2 Пресметнете: 1. 6 8 8 6 2 .2 2 5 .10 3 1 9 9 7 9 5 3 7 5 7 6 2 .5 4 8 3

3 Като пресметнете устно ,отговорете с да или не вярно ли е ,че:
2. 2 5 10 3 . ? 6 30 30 3 10 2 5 2 20 ? 2 4 20

4 Пресметнете в тетрадките:
3. a) б) 100-40:5= 48-20:2= (17+63):10= :10 50 100-8=92 5 ? 48-10=38 :2 :5 80:10=8 10 ?

5 Сравнете обиколките на квадрат със страна 5 см и равностранен триъгълник със страна 10 см.
4. Решение: 4. 5 = 20 см 3.10= 30см 30см > 20см

6 Съставете и решете задачи.
5. Цена Брой Общо лева флумастери 3 лв. 2 ? лв. бои 2 лв. 3 Покупка

7 6. а) От коя таблица са произведенията,до които има червена точка?
б) От коя -произведенията ,до които има зелена точка? в)До кои произведения има синя точка?

8 Тренажор с 2,5 и 10 Нахрани мишлето,като отговориш правилно.

9 100:10 5 2 10

10 25:5 5 2 10

11 20:10 5 2 10

12 20:5 3 6 4

13 40:5 8 9 7

14 18:2 8 9 7

15 80:10 6 9 8

16 12:2 6 8 7

17 10:5 3 2 7

18 8:2 3 7 4

19 45:5 6 8 9

20 5:5 7 1

21 90:10 7 5 9

22 35:5 5 7 6

23 15:5 3 4 5

24 14:2 6 9 7

25 4:2 2 4 1

26 6.5 35 25 30

27 2.2 4 5 2

28 10.6 30 60 70

29 9.5 35 25 45

30 3.2 6 5 2

31 4.5 30 20 10

32 9.2 20 16 18

33 4.10 30 40 50

34 7.5 40 16 35

35 10.3 20 30 70

36 8.2 16 15 12

37 5.3 20 15 10

38 5.5 20 24 25

39 10.10 90 100 70

40 7.2 16 14 10

41 Който се учи ,той ще сполучи.
Справихте се отлично! Който се учи ,той ще сполучи.


Изтегли ppt "Умножение и деление с числата 2, 5 ,10 и тренажор"

Сходни презентации


Реклама от Google