Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Спомняте си нашата разходка в Триъгълния

Сходни презентации


Презентация по темата: "Спомняте си нашата разходка в Триъгълния"— Препис на презентация:

1 Спомняте си нашата разходка в Триъгълния
Здравейте, деца! Спомняте си нашата разходка в Триъгълния град, нали? Днес на гости са мои приятели от Триъгълния град.

2 Здравейте и от нас! Аз съм Равностранен Аз съм Разностранен Аз съм
Равнобедрен

3 Странни имена имат, нали?
Те идват от шапките им, които са с форма на триъгълници.

4 Триъгълниците могат да се различават по дължините на страните.

5 Видове триъгълници според страните

6 Дължините на страните на триъгълника са равни.
Равностранен триъгълник Аз съм Равностранен Дължините на страните на триъгълника са равни.

7 Страните на триъгълника
Разностранен триъгълник Аз съм Разностранен Страните на триъгълника са с различна дължина.

8 Равнобедрен триъгълник Аз съм Равнобедрен Две от страните му са с равни дължини, а третата е различна. Равните страни се наричат бедра.

9 Да играем!

10 Какъв е триъгълникът, ако дължините на страните му са
5 см, 5 см и 5 см? равностранен

11 Какъв е триъгълникът, ако дължините на страните му са
3 дм, 3 дм и 7 дм? равнобедрен

12 Какъв е триъгълникът, ако дължините на страните му са 3 м, 6 м и 9 м?
разностранен

13 А какъв е триъгълникът, ако дължините на страните му са
3 м, 6 см и 9 дм? разностранен

14 Решете в тетрадките зад. 2 и 3 от урока.

15 Определете броя на триъгълниците.

16 Намерете обиколката на равностранен триъгълник с
дължина на страната 12 дм 12 дм + 12 дм + 12дм =36 дм 12 дм

17 Лидия Ганева СОУ ,, Христо Ботев" гр. Разград


Изтегли ppt "Спомняте си нашата разходка в Триъгълния"

Сходни презентации


Реклама от Google