Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Решаване на задачи Урок № 30 Булвест 2 клас.

Сходни презентации


Презентация по темата: "Решаване на задачи Урок № 30 Булвест 2 клас."— Препис на презентация:

1 Решаване на задачи Урок № 30 Булвест 2 клас

2 Родителите й дали още 40 стотинки. Колко станали стотинките на Мими?
Мими имала 30 стотинки. Родителите й дали още 40 стотинки. Колко станали стотинките на Мими? Зад 1 а) Решение: Щом й дали още 40 стотинки, значи трябва да прибавя. Ще използвам действие "събиране". = 70 стотинки

3 Купила си закуска за 50 стотинки. Колко стотинки й останали? Зад 1 б)
Мими имала 70 стотинки. Купила си закуска за 50 стотинки. Колко стотинки й останали? Зад 1 б) Решение: Купила си закуска , значи трябва да извадя. Ще използвам действие "изваждане". = 20 стотинки

4 Мими имала 30 стотинки. Дали й още 40 стотинки.
Зад 1 в) Мими имала 30 стотинки. Дали й още 40 стотинки. Купила си закуска за 50 стотинки. Колко стотинки й останали? Решение: Щом трябва да събирам и изваждам, трябва да използвам скоби. ( ) - 50 = = 20 ст. Отговор: 20 ст. са останали на Мими

5 Вярно ли е записало всяко от децата, за да отговори на въпроса?
Довършете пресмятанията. Зад 2 ( ) - 50 = = 78 = = = 28 = 28 36 42 50 ? Петьо Ани

6 Първо трябва да намерим дължината на по - късата панделка.
Зад 3 а) Първо трябва да намерим дължината на по - късата панделка. От 15см. трябва да извадим 5 см. След това ще съберем двете дължини. 15 см с 5 см по-къса б ) Колко общо е дължината на двете панделки? Решение: 15 см - 5 см = 10 см е втората панделка 15 см + 10 см = 25 см общо или 15 см + ( 15 см - 5 см ) = 15 см + 10 см = 25 см общо

7 Съставете задача и я решете.
Зад 4 27 км 10 км 12 км

8 Едната страна на правоъгълник е 2 см, а другата - с 3 см по - дълга.
Зад 5 Едната страна на правоъгълник е 2 см, а другата - с 3 см по - дълга. Колко е обиколката на правоъгълника? 2 см ? см Обиколка се намира, като съберем дължините на страните. С 3 см по - дълга... Тогава ще събираме. Трябва да намерим най - напред колко см. е другата страна. Решение: 2 см + 3 см = 5 см е другата страна ( 2 см + 2 см ) + ( 5 см + 5 см ) = = 4 см + 10 см = 14 см е обиколката

9 Решаване на задачи Урок № 31 Булвест 2 клас

10 Пресметнете в тетрадките дължината на пътя, който ще измине
всяка от мравките.Използвайте записите. Зад 1 7см 5см 15см ( см см) см 15 5 7 4см 16см 8см см + ( см+ см ) 8 16 4

11 Решете задачите със скоби. Зад 2
90 30 20 ? а ) От числото 90 извадете сбора на числата 30 и 20. 90 - ( ) = = = 40 б ) От разликата на числата 90 и 30 извадете числото 20. ( ) = = = 40

12 Ина прочела от книгата си първия ден 20 страници,
а втория - с 5 страници повече. Колко страници е прочела за двата дни? Зад 3 Решение: След това ще събера броя на страниците от първия и втория ден. Най - напред трябва да намеря колко страници е прочела втория ден. = 25 страници е прочела втория ден = 45 страници е прочела общо

13 които да се решават така:
Зад 4 Съставете задачи, които да се решават така: 50 - ( ) = 20 20лв 50 - ( ) = 10 20лв 10лв = 50 = 50

14 Отлично се справихте! П.Махова – гр.Батак


Изтегли ppt "Решаване на задачи Урок № 30 Булвест 2 клас."

Сходни презентации


Реклама от Google