Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Какво е това умножение? 2 клас.

Сходни презентации


Презентация по темата: "Какво е това умножение? 2 клас."— Препис на презентация:

1 Какво е това умножение? 2 клас

2 Колко са всичките цветя?
= 25

3 Колко са всичките линийки?
= 20

4 Колко са всичките топки?
6+6+6= 18

5 За да записваме по- лесно сбор от равни събираеми, удобно е да използваме умножение:
Вместо 27 пъти Четем : " 27 пъти по 3 " или " 27 умножаваме по 3" пишем 27.3=

6 Умножение Сборът от еднакви събираеми, наричаме умножение = 7. 3=21 “ “ Знакът за умножение е Чете се “ по”

7 множители = произведение

8 Запиши като използваш знак за умножение. Пресметни!
= 5.5=25 = 5.7= 35 = 5.4=20

9 Запиши като използваш знак за умножение. Пресметни!
= 5.6=30 = 4.10=40

10 Заменете умножението със събиране
7 . 8 = 3 .15 = =

11 Запиши за другарчето до теб три сбора от еднакви събираеми.
Разменете тетрадките си и запишете сбора като използваш умножение Проверете как сте работили.

12 Да проверим какво научихме днес?
Щракни върху задачата и я влачи с мишката до правоъгълника, в който смяташ, че е нейния отговор Постави със щракване. Ако си познал отговора, задачата ще остане там. Ако си сгрешил ще се върне на мястото си.

13 5.4 = 4.5 =

14 5.6 6.5 = =

15 Премести знака и сравни!
= 8+8 2.8 > <

16 От 1 до 6 слайд е използвана
От 1 до 6 слайд е използвана презентацията на Татьяна П. Писаревская


Изтегли ppt "Какво е това умножение? 2 клас."

Сходни презентации


Реклама от Google