Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Единици за измерване на дължина Геометрични фигури

Сходни презентации


Презентация по темата: "Единици за измерване на дължина Геометрични фигури"— Препис на презентация:

1 Единици за измерване на дължина Геометрични фигури
Единици за измерване на дължина Геометрични фигури Тест по математика 2 клас Начало Автор В.В. Егорова Сайт viki.rdf.ru

2 Вярно: 7 Грешки: 9 Забележка: 2
Резултати от теста С.И. Волкова, И.С. Ордынцева. Математика. Тесты. 2 класс. М., 2003 Вярно: 7 Грешки: 9 Забележка: 2 поправи Време: 0 мин. 10 сек. още

3 1. Колко см се съдържат в 3 дм?
10 см 13 см 30 см

4 2. Какъв знак трябва да се постави на мястото на точките, за да бъде верен следния запис
16 см … 6 дм. < > =

5 3. Какво число трябва да се запише в «прозорчето», за да може равенството
7 дм 4 см = см да стане вярно? 47 14 74

6 4. Колко е дълга начупената линия, ако дължините на отделните й части са: 5 см, 2 см и 6 см?
13 см 11 см 7 см

7 5. Дължината на една отсечка е 8 см, а дължината на друга отсечка е 12 см. С колко първата отсечка е по-къса от втората? на 4 см на 3 см на 20 см

8 четириъгълници петоъгълници многоъгълници
6. С коя дума можем да назовем всички фигури на рисунката? четириъгълници петоъгълници многоъгълници

9 7. Колко правоъгълника има на рисунката?
5 2 3

10 3 отсечки 6 отсечки 4 отсечки
8. Колко отсечки са изобразени на рисунката? 3 отсечки 6 отсечки 4 отсечки

11 9. Колко дециметра се съдържат в 40 см?
14 дм 4 дм 40 дм

12 8 дм … 18 см да стане верен? > < =
10. Кой знак трябва да се постави на мястото на точките, за да може записът 8 дм … 18 см да стане верен? > < =

13 11. Кое число трябва да се запише в «прозорчето», за да може равенството
8 дм 6 см = см да стане вярно? 68 80 86

14 12. Колко е дълга начупената линия, ако дължините на отделните й части са: 7 см, 4 см и 5 см?
11 см 12 см 16 см

15 13. Дължината на една отсечка 5 см, а дължината на друга отсечка е 13 см. С колко втората отсечка е по-дълга от първата? с 6 см с 18 см с 8 см

16 14. С коя обща дума можем да назовем всички фигури на рисунката?
триъгълници четириъгълници многоъгълници

17 15. Колко са триъгълниците на рисунката?
3 6 4

18 6 отсечки 4 отсечки 2 отсечки
16. Колко отсечки са изобразени на рисунката? 6 отсечки 4 отсечки 2 отсечки


Изтегли ppt "Единици за измерване на дължина Геометрични фигури"

Сходни презентации


Реклама от Google